Nedjelja, 28 Maja

BiH skinuta sa sive liste rizičnih zemalja u vezi s pranjem novca i finansiranjem terorizma

Bosna i Hercegovina je uklonjena s popisa visoko rizičnih trećih zemalja sa strateškim nedostacima u njihovom režimu u vezi s pranjem novca i suzbijanjem finansiranja terorizma, potvrđeno je za Klix.ba.

Drugim riječima, Evropska komisije je zaključila da u ovoj fazi Bosna i Hercegovina nema strateške nedostatke u režimu borbe protiv kriminala i međunarodnog finansiranja. Zemlja je nedavno poduzela niz mjera kako bi pojačala svoje poluge za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, a Komisija će dalje pratiti učinkovitu provedbu takvih mjera.

Šef delegacije Bosne i Hercegovine za Moneyval i zamjenik ministra pravde BiH Nezir Pivić je dodao da su Bosni i Hercegovini potrebna poboljšanja u svim segmentima sprečavanja borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, a posebno u vezi sa nadzorom rada odgovornih institucija za provedbu mjera sprečavanja pranja novca, zatim kvantitativnog i kvalitativnog krivičnog procesuiranja predmeta pranja novca i finansiranja terorizma, nadzora nad radom nevladinog sektora i provedbe mjera u vezi s finansiranjem terorizma i profilacije.

“Moneyval delegacija smatra prioritetnim provedbu spomenutih standarda, tako da su napori na tehničkom i političkom nivou usmjereni na osiguranje provedbe mjera. O ovom pitanju su upoznati i Predsjedavajući Vijeća ministara, kao i njegovi zamjenici, te se nadam da će saradnja unutar Vijeća ministara BiH na realizaciji prioriteta u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma uslijediti u cilju osiguranja što boljih uslova poslovanja naših privrednih subjekata van Bosne i Hercegovine”, dodaje Pivić.

Kao što je istaknuto u Analitičkom izvještaju koje prati Mišljenje Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji, potrebni su daljni napori za usklađivanje s pravnom stečevinom EU-a na području AML / CTF, posebno uvođenjem registara korisnih informacija o vlasništvu i usklađivanjem zakonodavstva s pravnom stečevinom EU.

Izvor: Klix.ba

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.