Subota, 1 Aprila

Budžet FBiH: Manje novca za plaće i političke stranke, stotine miliona za oporavak privrede

Manje novca za javni sektor, političke stranke, razvoj turizma ili kinematografiju, a više za borbu protiv pandemije koronavirusa i saniranje njenih ekonomskih posljedica. Ovako bi se najkraće moguće mogao rezimirati Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, kojeg je Vlada FBiH utvrdila prošle sedmice i uputila u parlamentarnu proceduru.

Predloženi Budžet iznosi 5.508.930.000 hiljada KM i za oko 11,2 posto je veći u odnosu na prvobitno planirani Budžet FBiH za 2020. godinu, koji je pretrpio značajne izmjene.

Umjesto 257.807.091 KM, koliko je prvobitno planirano za plaće i naknade zaposlenih, rebalansom Budžeta je predviđeno da se taj iznos umanji za 18.575.369 KM, te će u te svrhe u ovoj godini biti potrošeno 239.231.722. Samo naknade zaposlenih bit će manje za 3.633.042 KM. Na putne troškove će, umjesto prvobitno planiranih 3.487.330 KM, biti potrošeno, 683.533 KM manje, odnosno 2.803.797 KM. Izdaci za energiju bit će manji za 561.200 KM, dok će izdaci za komunikaciju i komunalne usluge biti umanjeni za 1.208.352 KM, te će iznositi 13.406.287 KM.

Pojedine stavke, poput nabavke inventara i sitnog inventara, će biti veće. U konkretnom slučaju radi se o uvećanju za 11.806.763 KM, te će iznositi ukupno 29.752.346 KM. U tom je kontekstu samo za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća raspoloživi budžet uvećan za 10.948.000 KM i iznosit će 11.820.500 KM.

Izdaci za usluge prijevoza i gorivo bit će umanjeni sa 3.279.781 KM na 2.703.020 KM. Stavka koja se odnosi na ugovorene i druge posebne usluge bit će umanjena za 3.651.755 KM i iznosit će 49.021.305 KM.

Planirani transfer za razvoj turizma u FBiH, “težak” 2,5 miliona KM, je u potpunosti izbrisan, dok je budžet Akcijskog plana Strategije okoliša reduciran sa 1,5 miliona KM na 500.000 KM. Transfer za finansiranje obrazovanja je umanjen sa 1,9 miliona KM na 650.000 KM, dok su sredstva predviđena za kinematografiju umanjena za 2.340.000 KM, odnosno sa četiri miliona KM na 1.660.000 KM. Transfer za sport od značaja za FBiH bit će manji za 200.000 KM i iznosit će 1.420.000 KM. Transfer za kulturu od značaja za FBiH bit će izdvojeno 1.480.000 KM, 50.000 KM manje u odnosu na prvobitno predviđeni iznos.

Tekući transferi kantonima i općinama, koji su planirani u iznosu od 21 milion KM, su u potpunosti “izbrisani” u predloženom rebalansu Budžeta za 2020. godinu. Isto se odnosi i na tekuće transfere općinama i gradovima koji su prvobitno trebali iznositi dva miliona KM.

Kada su tekući transferi u pitanju, bit će i uvećanja. Za troškove karantina bit će izdvojeno tri miliona KM, za transfere nižim nivoima vlasti za nabavku opreme neophodne u borbi protiv COVID-19 je predviđeno 18 miliona KM, a Fond za stabilizaciju privrede bit će težak čak 500 miliona KM. Dio kreditnih sredstava Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u iznosu od 200 miliona KM bit će raspodijeljen kantonima i fondovima.

U ovoj godini će se manje novca izdvojiti za tekuće transfere pojedincima. Umjesto 2.900.833.730 KM, bit će izdvojeno 43.059.250 KM manje, odnosno 2.857.774.480 KM. Nosiocima ratnih priznanja je iznos umanjen za 850.000 KM i sada iznosi 15.150.000 KM, dok je budžet za isplatu invalidnina manji za 5,6 miliona KM i iznosit će 269 miliona KM. Transfer za raseljena lica i povratnike bit će manji za 4,5 miliona KM i iznosit će 15,1 milion KM.

Bit će umanjena sredstva zatekuće transfere pojedincima kojima raspolažu članovi rukovodstava oba doma Parlamenta FBiH. Jedna pozicija dopredsjedavajućeg još uvijek nije popunjena, te tih 15.000 KM neće biti utrošeno, dok će drugom taj iznos biti “prepolovljen” na 7.500 KM. Predsjedavajući Doma naroda Tomislav Martinović, umjesto sa 30.000 KM, raspolagati sa 17.250 KM. Predsjedavajući Zastupničkog doma Mirsad Zaimović će imati 9.000 KM manje u odnosu na prvobitno predviđenih 30.000 KM, dok će dopredsjedavajućim iznosi biti umanjeni za po 6.000 KM i iznosit će po 14.000 KM.

Za transfer za implementaciju Zakona o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica, odnosno za novčane egzistencijalne naknade bit će isplaćeno 12,4 miliona KM manje od prvobitno predviženih 50 miliona KM. Tekući transferi pojedincima na osnovu Zakona o podršci porodicama sa djecom u FBiH bit će manji za 19,5 miliona KM i iznosit će samo 500.000 KM.

Neprofitne organizacije u FBiH će u ovoj godini dobiti 6.606.348 KM manje u odnosu na prvobitno planiranih 23.189.226 KM. Najveće smanjenje se odnosi na transfere političkim strankama i koalicijama i ono iznosi 1,8 miliona KM. U te svrhe će u ovoj godini biti utrošeno dva miliona KM.

Subvencije javnim preduzećima bit će manje za šest miliona KM i iznosit će 47.945.000 KM. Radi se o sredstvima namijenjenim za uvezivanje radnog staža. Budžet za subvencije privatnim preduzećima i pojedincima bit će manji za četiri miliona KM i iznosit će 89,5 miliona KM.

Za kapitalne transfere će u 2020. godini biti potrošeno 15.367.193 KM manje u odnosu na prvobitno predviđenih 144.918.193 KM. Tako će transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta biti manji za pet miliona KM i iznosit će 10 miliona KM. Kapitalni transferi javnim preduzećima bit će manji za nešto više od 30 miliona KM, pa će i u tom kontekstu transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta biti manji za 14,6 miliona KM. Za pet miliona KM su manji kapitalni transferi za izgradnju željezničke infrastrukture, dok će aerodromi u Mostaru, Tuzli i Bihaću ostati uskraćeni za po dva, te 2,5 miliona KM (Bihać).

S druge strane, Razvojnoj banci FBiH će biti preraspoređeno 20 miliona KM za potrebe Garantnog fonda.

Za rekonstrukciju i adaptaciju zgrade Vlade FBiH u Sarajevu i objekta poslovne zgrade “Staklena banka” u Mostaru je u ovoj godini predviđeno 12 miliona KM, ali će ta sredstva biti umanjena za čak 10,5 miliona KM.

Izvor: Faktor

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.