Utorak, 31 Januara

Češka preuzima mjesto Rusije u Vijeću za ljudska prava UN-a

Na Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda je danas odlučeno da će Češka Republika preuzeti mjesto Rusije u Vijeću za ljudska prava a predstavnici 157 zemalja su glasali za, dok su 23 zemlje bile suzdržane, javlja CNN.

Mandat Češke počinje u utorak i ističe 31. decembra 2023. Češka je bila jedini kandidat koji je uzet u obzir da preuzme ovu poziciju od Rusije.

Generalna skupština UN-a je 7. aprila izglasala suspenziju Rusije iz Vijeća za ljudska prava sa 93 glasa za, 24 protiv i 58 uzdržanih.

U nacrtu rezolucije od 7. aprila, Generalna skupština UN-a je rekla da će Generalna skupština “suspendovati prava na članstvo u Vijeću za ljudska prava člana Vijeća koji čini gruba i sistematska kršenja ljudskih prava”.