Subota, 1 Aprila

Eko Forum: Gradsko vijeće nije dopustilo obrazlaganje i odbilo Građansku inicijativu za zaštitu Janjićkih slapova

Udruženje Eko forum Zenica podnijelo je građansku inicijativu za zaštitu Janjićkih slapova potkrijepljenu sa 1.563 imena i matičnih brojeva građana koji se protive gradnji hidroelektrane Janjići na rijeci Bosni. Inicijativa je predata 7. aprila, a tek 3. juna stavljena je na dnevni red Gradskog vijeća, i to na tajnom i nenajavljenom nastavku prekinute sjednice, kao dopuna dnevnog redaRadno predsjedništvo nije nam dopustilo da obrazložimo inicijativu i da vijećnicima objasnimo kako i zašto je treba podržati. Izgovor je bio da “zbog epidemiološke situacije” ne smijemo prisustvovati sjednici. Vijeće se tako direktno suprotstavilo volji građana. Komisija za propise Gradskog vijeća iznijela je stav da bi se poništavanjem odluka vijeća prekršio princip “ne bis in idem” što znači da se ne smije odlučivati “dva puta o istom“. Vijeće je već prekršilo taj princip i ovo ne bi bilo dva nego “tri puta o istom”. Taj princip u pravu ne postoji.

Nakon glasanja, građanska inicijativa je većinom glasova odbačena uz izgovor da za nju nema pravnog osnova.

Radi informisanja javnosti, dajemo hronologiju dešavanja oko hidroelektrane Janjići:

 • 2010. godine Njemačka banka KfW dodijelila je Elektroprivredi grant u visini od 640.000 eura za izradu studije isplativosti izgradnje HE Janjići
 • 28.3.2013 Općinsko vijeće Zenica dalo je prethodnu saglasnost za provođenje postupka dodjele koncesije za izgradnju HE. Predstavnici savjeta mjesnih zajednica: Putovići-Putovičko polje, Gorica, Janjići i Drivuša, bez održanih zborova građana, potpisali su saglasnost uz određene uslove: da se omogući učešće mjesnih zajednica u proces izdavanja okolinske dozvole, da JP EP BiH finansira infrastrukturne projekte u mjesnim zajednicama oko hidroelektrane, te da se u fazi izgradnje i poslije zapošljava lokalno stanovništvo.
 • 20.3.2014. Vlada FBiH donijela je Odluku o dodjeli koncesije i visini koncesione naknade za izgradnju HE “Janjići” snage 13,3 MW
 • Za koncesiju je utvrđena jednokratna novčana naknada od 1.572.096 KM, a koja je uplaćena u budžet Federacije BiH.
 • Zakonom o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata FBiH, JP Elektroprivreda BiH će plaćati naknadu u iznosu od 0,01 KM po proizvedenom kWh električne energije, odnosno 0,01 KM po utrošenom m³ vode, u budžet grada, što iznosi oko 700.000 KM godišnje.
 • 15.1.2016. održana je Javna rasprava – Ocjena Studije o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolinske dozvole za izgradnju HE ¨Janjići¨ na rijeci Bosni. Mještani četiri gravitirajuće mjesne zajednice su tada bili protiv izgradnje, potpisali su i predali u općinu peticiju mještana protiv izgradnje, ali je peticija s potpisima misteriozno nestala.
 • 31.5.2016. Federalno ministarstvo okoliša i turizma izdalo je Okolišnu dozvolu za izgradnju HE Janjići, koja je važila do 31.5.2021. godine. Dana 22.3.2021. raspisan je tender za izradu novog zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole.
 • 15.8.2019 grad je potpisao ugovor o realizaciji Programa prijateljskog okruženja s JP Elektroprivreda BiH, koji je trebao stupiti na snagu kad se proglasi javni interes.
 • 27.8.2019. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju HE Janjići bila je na dnevnom redu Gradskog vijeća, i tada je 8 vijećnika bilo protiv, 10 uzdržano, tako da ta odluka nije usvojena.
 • 28.12.2020. prekršen je princip NE BIS IN IDEM, jer je ista odluka ponovo stavljena na dnevni red Gradskog vijeća, i usvojena je većinom glasova. Sada se isto to Gradsko vijeće poziva na isti princip NE BIS IN IDEM kao izgovor zašto neće prihvatiti građansku inicijativu.
 • Doznaka sredstava od 1.250.000 KM (jednokratno, u fiksnom iznosu) trebala se izvršiti 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, nakon stupanja na snagu Programa (tek u januaru 2021. godine). Desetine miliona KM kojima se špekuliše u raspravama ne postoje, ovo je jedini novac koji je uplaćen u budžet Grada.
 • 5.3.2021. potpisan je aneks 1 na ugovor, kojim se mijenja krajnji rok za realizaciju Programa do kraja 2022 i usvaja se lista projekata koji bi se finansirali iz 1.250.000 KM iz Prgrama prijateljskog okruženja.
 • 3.6.2021. Gradsko vijeće odbacuje građansku inicijativu jer za nju “nema pravnog osnova”.

Prostorni plan Grada Zenice 2016-2036. godine predlaže da se kao kategorija VI (zaštićena područja sa održivim korištenjem prirodnih resursa) – geomorfološke i petrografske vrijednosti utvrđene ranijom planskom dokumentacijom i za koje su potrebna dodatna istraživanja i provjera prirodne očuvanosti proglasi (između ostalog) kanjon rijeke Bosne od ušća Lašve do Janjićke ade i ada na rijeci Bosni kod naselja Janjići. Propisana je i izrada detaljnih planskih dokumenata kako bi se ovi prostori planski uredili i postigla adekvatna zaštita prirodnih vrijednosti unutar njih.

Kako Gradsko vijeće nije prihvatilo volju građana iz inicijative, tražimo da se prije izdavanja nove okolinske dozvole prvo provedu sva istraživanja iz prostornog plana i studije o uticaju na okoliš. Tražimo i da se 1,25 miliona KM iz Programa neprijateljskog okruženja ne troše dok JP Elektroprivreda ne pribavi sve potrebne dozvole, jer još nemaju ni okolinsku, ni dozvolu za građenje.

Treba li napomenuti da je cijena izgradnje hidroelektrane Janjići preko 110 miliona KM za instalisanu snagu 17,5 MW, dok bi cijena vjetroelektrane iste snage bila ispod 20 miliona KM?

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.