Utorak, 6 Juna

Ekonomski fakultet pokretanjem trećeg ciklusa pokazao visok nivo inovativnosti

Prije nekoliko dana objavljen je Poziv za upis prve generacije trećeg ciklusa studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Studij trećeg ciklusa pokrenut je kao odgovor na stalne promjene u užem i širem okruženju koje zahtjevaju kontinuirano stvaranje novih vrijednosti koje trebaju pružiti kvalitetan odgovor savremenim izazovima današnjice. Studij je baziran na usvajanju savremenih naučnih i istraživačkih dostignuća iz oblasti biznisa i namijenjen je prvenstevno diplomiranim ekonomistima, ali i svim diplomiranim studentima ostalih srodnih fakulteta iz Bosne i Hercegovine i izvan nje, koji žele unaprijediti i poboljšati svoja znanja iz ekonomije.

Budući studenti trećeg ciklusa mogu izabrati jedan od dva modula:

  1. Menadžment i
  2. Finansije i računovdstvo.

Uslovi u kojima je Ekonomski fakultet postojao i opstajao permanentno su nametali potrebu školovanja stručnjaka iz oblasti savremenog poslovanja kao što su: menadžment, preduzetništvo, bankarstvo, marketing, računovodstvo, revizija, poslovne finansije, osiguranje, lјudski resursi, poslovna informatika, ekonomska analiza i politika, međunarodna ekonomija, itd. Uporedo sa time, Ekonomski fakultet je davao potrebna znanja za naučna istraživanja u raznim oblastima savremene ekonomske nauke.

Uvođenje trećeg ciklusa predstavlja složen proces koji zahtijeva sistematičan pristup kako bi ponudili nastavni program koji odgovara savremenim izazovima koje nameće privreda.

„Već nekoliko godina sistematično analiziramo iskustva drugih visokoškolskih ustanova koje imaju treći ciklus studija. Njihova iskustva značajno su doprinijela kreiranju atraktivnog nastavnog plana i programa koji predstavlja veliki iskorak koji omogućava stjecanje potrebnih znanja za naučna istraživanja u raznim oblastima savremene ekonomske nauke“, istakao je dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, prof .dr. Alaudin Brkić.

Alaudin Brkić

Sa naučnim zvanjem doktora ekonomskih nauka, svršeni studenti biće osposoblјeni za samostalni i timski naučnoistrživački rad u naučnoistraživačkim institutima, institucijama visokog obrazovanja, razvojnim centrima, institucijama i organizacijama vladinog i nevladinog sektora, međunarodnim projektnim timovima kao i u relanom finansijskom i nefinansijskom poslovnom sektoru. Takođe, biće osposoblјeni da upravlјaju razvojnim projektnim timovima i da rukovode preduzećima i institucijama u svim sektorima.

Studij trećeg ciklusa studija Poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici sa specijalističkim znanjima iz užih naučnih oblasti: Menadžment, Marketing, Finansije i Računovodstvo i revizija organizuje se u trajanju od tri godine (6 semestara) po Bolonjskom sistemu 4+1+3. Kandidati pri upisu studija odlučuju o trećem obaveznom modularnom predmetu koji se izvodi u prvom semestru studija, a u zavisnosti od uže naučne oblasti koju kandidat želi izučavati.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.