Četvrtak, 23 Marta

Ekskluzivni dokumenti: Pogledajte dosadašnja ulaganja iz budžeta ZDK u Zenicu

Obzirom da je tokom predstojeće političke kampanje, a i ranije proteklih četiri godine, aktuelni Gradonačelnik Zenice u više navrata naveo da ga Kanton blokira i bojkotuje, te da mu ne dodjeljuje sredstva, kao i činjenice da je nekoliko sudskih presuda reklo suprotno, zatražili smo za potrebe medijske objave članka da Vlada Zeničko-dobojskog kantona odgovori na naš upit, prikupi i dostavi podatke o ulaganjima Vlade i iz budžeta Zeničko-dobojskog kantona, a koja se direktno tiču Grada i građana Zenice.

Traženi su podaci za period iz realiziranih budžeta i fondova 2017., 2018. i 2019., te projekcije iz plana u 2020.

Zatraženo je da se posebno obrati pažnju na sljedeće podatke:
– Sredstva Ministarstva obrazovanje za ustanove Kulture, muzej grada Zenice, Bosansko narodno pozorište i Biblioteka Grada uključujući plaće zaposlenika, koji su svi ili gotovo svi s prebivalištem u Zenici,
– Obnova infrastrukturnih objekata, škola, cesta, kolektora i sl. na području Grada
– Finansiranje funkcioniranja Kantonalne bolnice kroz plaće gotovo 1.600 zaposlenika, od kojih su skoro svi s prebivalištem u Gradu Zenica
– Finansiranje sporta,
– Poticaji poljoprivredne proizvodnje građana Grada Zenica
– Stipendije za nadarene studente i učenike preko Ministarstva obrazovanja, ali i posebne kategorije poput boračkih

U nastavku su nepotpuni podaci, onako kako su dobijeni od resornih ministarstava u Vladi

Evo u nastavku odgovora koju je ekipa Zenicabloga dobila od strane Vlade ZDK:

Poštovani, u vezi sa navedenim upitom dostavljamo podatke iz nadležnosti Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu koliko sredstva je dato Gradu Zenica iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona u 2017, 2018, 2019. i koliko je planirano za 2020. godinu i to:

Vodoprivreda

U 2017. godini za Grad Zenica realizovani su projekti vodne infrastrukture u iznosu od 277.057,63 KM, a odnose se na ugovorene projekte iz ranijeg perioda, koji su završeni u toku 2017. godine. U istom periodu za Grad Zenica planirana su sredstva za nove projekte izgradnje ili rekonstrukcije vodnih objekata u iznosu od 882.000,00 KM, ali pošto Gradonačelnik, za razliku od svih ostalih općina Kantona, nije potpisao Sporazum o zajedničkoj realizaciji planiranih projekata, isti nisu mogli ni biti realizirani u planskom periodu. Ista situacija se ponovila i u 2018. godini u kojoj je za Grad Zenica bio planiran iznos od 1.420.000,00 KM, jer je Gradonačelnik ponovo odbio potpisati Sporazum, čime je bila onemogućena realizacija novoplaniranih projekata, s tim da je u 2018. godini za Grad Zenica realizovan iznos od 450.702,29 KM za projekte koji su ugovoreni u ranijem periodu. U 2019. godini prema Programu utroška sredstava vodnih naknada, kojim je za Grad Zenica planiran iznos od 1.455.000,00 KM, potpisan je Sporazum, prema kojem je do kraja 2019. godine realizovano 209.557,08 KM,  ali je zato u 2020. godini za Grad Zenica planirano da se realizuju neugovoreni projekti iz 2019. godine u iznosu od 1.283.510,37 KM, te su dodatno planirana sredstva vodnih naknada za Grad Zenicu za nove projekte u iznosu od 1.890.000,00 KM.

Poljoprivreda

Iz sredstava za poticaje poljoprivrednoj proizvodnji za 2017. godinu, poljoprivrednim proizvođačima sa područja Grada Zenica isplaćena su sredstva u iznosu od 566.390,10 KM, u 2018. godini iznos od 526.261,50 KM, a u 2019. godini iznos od 519.767,00 KM. U Budžetu Kantona za 2020. godinu za poticaje poljoprivrednoj proizvodnji planiran je ukupan iznos od 3.019.418,00 KM. Javni poziv za prikupljanje zahtjeva je u toku i nije bilo isplate sredstava po ovom Programu za 2020. godinu.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je, imajući u vidu novonastalu situaciju izazvanu pandemijom Covid 19, analizirajući stanje poljoprivredne proizvodnje kao i potrebe poljoprivrednika na području Kantona, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je pored sredstava za redovno poticanje poljoprivredne proizvodnje osiguralo i dodatna sredstva u Budžetu Kantona za 2020. godinu, za poticanje proljetne sjetve, te je na taj način osigurano zajedničko učešće u sufinansiranju između jedinica lokalne samouprave, Federacije BiH i Zeničko-dobojskog kantona, po ovom osnovu. Na osnovu dostavljenih zahtjeva iz jedinica lokalne samouprave Kantona i iskazane potrebe za sredstvima iz Budžeta Kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumartsvo i vodoprivredu Vlada Kantona je za sufinansiranje proljetne sjetve planirala ukupan iznos od 345.842,00 KM, od čega je Gradu Zenica pripao iznos od 36.324,00 KM, čime je u cjelosti podržani zahtjev Grada Zenica u pogledu visine traženih sredstava. Na 63. sjednici Vlade ZDK koja je održana dana 03.07.2020. godine odobrena je isplata planiranih sredstva, između ostaloga i Gradu Zenica u ukupno traženom iznosu.

U 2019. godini iz namjenskih sredstava prikupljenih od pretvaranja poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, na Javni poziv za uređenje zapuštenog poljoprivrednog zemljišta koji je objavilo ovo Ministarstvo, po osnovu jednog podnesenog zahtjeva sa područja Grada Zenica, odobren je iznos za uređenje poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 14.324,00 KM.

 Veterinarstvo

Za provođenje mjera zdravstvene zaštite životinja u koje spadaju preventivna cijepljenja životinja, dijagnostička ispitivanja u cilju utvrđivanja prisustva zaraznih bolesti (zoonoza), eutanaziju i neškodljivo uklanjanje bolesnih životinja, naknada štete za ubijene životinje, pomoć gradu u finansiranju dijela troškova skloništa za napuštene pse, kao i sufinansiranje mjera u oblasti veterinarskog javnog zdravstva kao što je uspostavljanje planova samokontrola kod subjekata koji proizvode hranu životinjskog porijekla i uvođenje HACCP sistema, pravnim i fizičkim licima sa područja Grada Zenica u 2017. godini je isplaćen iznos od 24.846,00 KM, u 2018. godini iznos od 39.654,00 KM, a za 2019. godinu iznos od 51.722,00 KM.  Za realizaciju Programa u oblasti veterinarstva za 2020.godinu, planirana su sredstva u iznosu od 600.000,00 KM. Realizacija je u toku, a obuhvata i Grad Zenicu u za sada nepoznatom obimu.

S poštovanjem, MINISTAR Mirnes Bašić

ORIGINALNI DOKUMENT OVDJE

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
TABELARNI PREGLED UTROŠKA SREDSTAVA MINISTARSTVA ZA GRAD ZENICU U PERIODU 2017-2019 GODINE

Ulaganje u oblasti poljoprivrede vodoprivrede i veterinarstva

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Zeničko-dobojskog kantona

Predmet: Traženi podaci o ulaganjima Vlade iz budžeta Zeničko-dobojskog kantona iz

nadležnosti  Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona,

dostavlja se

U skladu sa Vašim upitom, a u vezi sa ulaganjima Vlade iz budžeta Zeničko-dobojskog kantona koja se odnose na Grad i građane Zenice,  Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona dostavlja sljedeće podatke:

Stipendije za studente

  • Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona svake kalendarske godine raspisuje Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za pojedinu akademsku godinu. Konkurs zajedno sa Kriterijima za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za određenu akademsku godinu bude objavljen u listu „Našoj riječ“, još jednom dnevnom listu i na web stranici  Zeničko-dobojskog kantona.
  • Vlada Kantona, nakon okončanja konkursne procedure, posebnim aktom utvrđuje visinu stipendije i broj rata, a u skladu članom 5. Kriterija za dodjelu stipendija takođe utvrđuje i  visinu novčane nagrade za studente koji studiraju za deficiratna zanimanja i ujedno imaju prosjek ocjena najmanje 8,50 ili ekvivalent.
OpćinaGodinaUkupan broj dodjeljenih stipendijaUkupno KM
Zenica2020.(plan)760(iznos stipendije 600,00 KM)456.000,00  
Zenica2019.871(iznos stipendije 600,00 KM)522.600,00  
Zenica2018.898(iznos stipendije 560,00 KM)502.880,00  
Zenica2017.961(iznos stipendije 450,00 KM)432.450,00

Napomena:  U navedenoj tabeli je za 2020. godinu upisan prijedlog.

Vladi Kantona  je poslan Prijedlog odluke o utvrđivanju visine stipendije i broja rata za isplatu u akademskoj 2019/2020. godini na usvajanje. Vlada će najvjerovatnije  iduće sedmice donijeti Odluku o utvrđivanju visine stipendije i broja rata za isplatu u akademskoj 2019/2020. godini.

Izdvajanja iz oblasti kulture i sporta za ustanove i organizacije sa područja Grada Zenica

  1. Transfer za ustanove kulture
 PERIOD Bosansko narodno pozorište ZenicaOpća biblioteka Zenica Muzej grada Zenice
20171.297.076,00424.320,00235.140,00
20181.435.584,00463.299,00272.322,00
20191.438.607,00466.524,00264.069,00
20201.438.844,00474.729,00260.160,00
UKUPNO5.610.111,00 KM1.828.872,00 KM1.031.691,00 KM
  1. Transfer za sport
PERIODIznos sredstava za klubove, udruženja i pojedince
2017220.885,00
2018252.033,00
2019233.636,00
2020226.823,00
UKUPNO933.377,00 KM
  1. Transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost, omladinske projektne aktivnosti i zaštitu kulturno-historijskih spomenika
PERIODIznos sredstava 
201743.900,00
201842.450,00
2019 44.300,00
202030.400,00
UKUPNO161.050,00 KM

Dokumenti iz Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK

Traženi podaci iz Ministarstva – Za Zenicu

 – OBRAZOVANJE ZDK ZENICA 2017.

– OBRAZOVANJE ZDK ZENICA 2018.

– OBRAZOVANJE ZDK ZENICA 2019.

– OBRAZOVANJE ZDK ZENICA 2020. 

Zenica 2017

OSNOVNE ŠKOLE

1.ZENICA      Osnovna muzička škola Zenica          2.400,00          Izmjena oluka na školi

2.ZENICA      OŠ „Ahmed Muradbegović“ Zenica   2.840,00          Izrada glavnog projekta za salu u PŠ Lokvine

3.ZENICA      OŠ „Alija Nametak“ Zenica   14.000,00        Izrada termo fasade na južnoj strani centralne škole i mural

4.ZENICA      OŠ „Ćamil Sijarić“ Zenica     110.000,00      Izrada i uređenje prilaza cenralnoj školi, rekonstrukcija školskog poligona u PŠ Šerići 34.600,00 KM i kotlovnica u PŠ Orahovica 75.400,00 KM

5.ZENICA      OŠ „Edhem Mulabdić“ Zenica           3.540,00          Sanacija školskog igrališta – sufinansiranje UNDP – Preusmjerena sredstva za nabavku dijela školske ograde

6.ZENICA      OŠ „Hamza Humo“ Zenica    12.500,00        Sanacija mokrog čvora u fiskulturnoj sali i zamjena radijatora u školi

7.ZENICA      OŠ „Hasan Kikić“ Zenica       33.500,00        Troškovi za: idejni projekat, konsultanta i razne dozvole za gradnju novog školskog objekta

8.ZENICA      OŠ „Arnauti“ Zenica  21.570,00        Sanacija mokrog čvora u CŠ i vodovoda u PŠ Radinovići            radovi pri kraju

9.ZENICA      OŠ „Vladimir Nazor“ Zenica 77.200,00        Sanacija školskog objekta centralne škole od posljedica elementarnih nepogoda

SREDNJE ŠKOLE

1.ZENICA      Prva gimnazija            93.600,00        Zamjena krovova na fiskulturnoj sali i školi  radovi pri kraju

2.ZENICA      Mješovita srednja škola Zenica          13.000,00        Sanacija krova na školi           završeno

VISOKO OBRAZOVANJE

1.ZENICA      Univerzitet u Zenici    58.200,00        Zamjena dijela vanjske stolarije na Mašinskom fakultetu (23.200,00 KM) i Izrada termofasade na Studentskom centru (35.000,00 KM) – sufinansiranje Fedaralno ministarstvo prostornog uređenja       1) stolarija na Mašin.fakul. – završena, 2) Fasada na Student.centu-radovi pri kraju

2.ZENICA      Univerzitet u Zenici    330.000,00      Završni radovi na objektu Pravnog i Ekonomskog fakulteta

ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE U SARADNJI S INOSTRANIM ORGANIZACIJAMA

1.Izgradnja novog školskog objekta Osnovne škole „Hasan Kikić“ Tetovo – grad Zenica, po potpisanom Aneksu uz Sporazumu o sufinansiranju između Vlade Zeničko-dobojskog i UNDP-a        Razvojni program Ujedinjenih nacija – UNDP               800.000,00

ULAGANJE U OPREMU – OSNOVNE ŠKOLE

1.Osnovna muzička škola Zenica       2.400,00          Nabavka video nadzora

2.OŠ „Aleksa Šantić“ Zenica  2.400,00          Nabavka video nadzora

3.OŠ „Hamza Humo“ Zenica 2.400,00          Nabavka video nadzora

ULAGANJE U OPREMU – SREDNJE ŠKOLE

1.Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica       2.400,00          Nabavka video nadzora

2.Srednja muzička škola Zenica         2.400,00          Nabavka video nadzora

3.Tehnička škola Zenica         7.108,00          Nabavka opreme za sportsku dvoranu

4.Mješovita srednja industrijska škola Zenica            2.400,00          Nabavka video nadzora

2018.

Zenica 2018

OSNOVNE ŠKOLE

1.ZENICA      OŠ „Ahmed Muradbegović“ Zenica   24.740,00        Izrada školskog igrališta za potrebe centralne škole Stranjani (nedostajuća sredstva), izrada školske ograde u PŠ Pojske; rekonstrukcija vanjske rasvjete u PŠ Lokvine

2.ZENICA      OŠ „Aleksa Šantić“ Zenica     4.300,00          Sanacija vodovoda u PŠ Dolača

3.ZENICA      OŠ „Ćamil Sijarić“ Zenica     65.300,00        Završetak radova na rekonstrukciji školskog poligona u PŠ Šerići, sanacija stolarije na objektu PŠ Starina i uređenje školskog poligona PŠ Starina, rekonstrukcija krova i mokrog čvora PŠ Orahovica

4.ZENICA      OŠ „Edhem Mulabdić“ Zenica           4.500,00          Postavljanje školske ograde

5.ZENICA      OŠ „Meša Selimović“ Zenica 15.500,00        Sanacija stolarije i radijatora u školi

6.ZENICA      OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Zenica         10.300,00        Sanacija krova i rekonstrukcija toaleta za djecu sa celebralnom paralizom

7.ZENICA      OŠ „Skender Kulenović“ Zenica        17.925,00        Izrada energetskog audita za CŠ i PŠ Klopče, izrada školskog igrališta za PŠ Klopče

8.ZENICA      OŠ „Arnauti“ Zenica  50.560,00        Sanacija unutarnje stolarije i poda u školskoj sali

9.ZENICA      OŠ „Hamza Humo“ Zenica    65.000,00        Zamjena stolarije i i izrada projektne dokumentacije

10.ZENICA    OŠ „Skender Kulenović“ Zenica        3.700,00          PŠ Klopče- nedostajuća sredstva za kotlovnicu

11.ZENICA    OŠ „Ahmed Muradbegović“ Zenica   5.000,00          PŠ Pojske -nedostajuća sredstva  za školsku ogradu

12.ZENICA    OŠ „Enver Čolaković“ Zenica            35.000,00        PŠ Lašva – školsko igralište

13.ZENICA    OŠ „Aleksa Šantić“ Zenica     16.630,00        PŠ Dolača -uvođenje centralnog grijanja

ULAGANJA U ŠKOLSKE OBJEKTE U SARADNJI SA LOKALNOM ZAJEDNICOM

1.Grad Zenica 50.000,00        Reparacija atletske staze Kamberovića polje

ULAGANJA U ŠKOLSKE OBJEKTE U SARADNJI SA INOSTRANIM ORGANIZACIJAMA

1.Nastavak realizacije Projekta” Zeleni ekonomski razvoj u 2018. godini u aktivnostima povećanja energetske učinkovitosti po potpisanom Sporazumu o sufinansiranju između Vlade Zeničko-dobojskog i UNDP-a na dva objekta:

-utopljavanj MSŠ Zavidovići 30.000,00 (33,33% sufinansiranje)

– Mašinski fakultet Zenica 70.000,00 (33,33% sufinansiranje)

–           Razvojni program Ujedinjenih nacija – UNDP         66.670,00

2.Nastavak radova na izgradnji novog školskog objekta Osnovne škole „Hasan Kikić“ Tetovo – grad Zenica, po potpisanom Aneksu uz Sporazumu o sufinansiranju između Vlade Zeničko-dobojskog i UNDP-a            Razvojni program Ujedinjenih nacija – UNDP         1.000.000,00

PROJEKTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZA 2018. GODINU – (finansiranje iz kredita Svjetske banke preko Međunarodne asocijacije za razvoj)

1.O.Š. „Vladimir Nazor“ Zenica        671.581,00

ULAGANJA U REKONSTRUKCIJE I OPREMU DIREKTNO SREDSTVA POZICIONIRANA NA ŠKOLE U 2018. GODINI

1.ZENICA      OŠ AHMED MURADBEGOVIĆ                 35.000 Rekonstrukcija školskog igrališta

2.ZENICA      OŠ ALEKSA ŠANTIĆ                      15.500 Sanacija krova na CŠ

3.ZENICA      OŠ ENVER ČOLAKOVIĆ – JANJIĆI                      107.000           Sanacija vanjske stolarije i fasada

4.ZENICA      OŠ MIROSLAV KRLEŽA                13.200 zamjena podova

SREDNJE ŠKOLE

1.Zenica          Mješovita srednja škola                      50.000 Sanacija kanalizacione mreže u školi

2019.

Zenica 2019

SREDSTVA ZA REKONSTRUKCIJU DIREKTNO NABAČENA NA BUDŽET 2019. GODINE

1.Zenica          JU Univerzitet u Zenici           100.000,00      sanacija krova na zgradi Metalurško tehnološkog fakulteta

SREDSTVA SA POZICIJE REKONSTRUKCIJA I INVESTICIONO ULAGANJE ODLUKOM I RASPOREĐENA NA ŠKOLE

1.Zenica          OŠ „Ahmed Muradbegović“ Zenica   5.150,00          Izrada energetskog audita

2.Zenica          OŠ „Miroslav Krleža“ Zenica 3.800,00          Nabavka i ugradnja jarbola

3.Zenica          OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Zenica         3.800,00          Nabavka i ugradnja jarbola

4.Zenica          OŠ „Skender Kulenović“ Zenica        27.000,00        Uplata PDV-a na ime donacije od Japanske ambasade namjenjene zamjeni stolarije na školi

5.Zenica          OŠ „Hamza Humo“ Babino Zenica    3.800,00          Nabavka i ugradnja jarbola

SREDSTVA SA POZICIJE REKONSTRUKCIJA I INVESTICIONO ULAGANJE ODLUKOM II RASPOREĐENA NA ŠKOLE

1.Zenica          OŠ „Vladimir Nazor“ Zenica 5.000,00          Uređenje školskog dvorišta

2.Zenica          OŠ „Skender Kulenović“ Zenica        7.000,00          Prilaz školi

3.Zenica          OŠ „Ahmed Muradbegović“ Zenica   41.000,00        Zamjena krova

4.Zenica          OŠ „Enver Čolaković“ PŠ Gnjusi, Zenica      5.500,00          Sanitarni čvor za invalidno lice

5.Zenica          OŠ „Ćamil Sijarić“ Zenica     26.900,00        Kotlovnica u PŠ Bistrica i PŠ Vukotići-uređenje školskog dvorišta i ograde

SREDNJE ŠKOLE

1.Zenica          MSŠ Zenica    15.672,00        Četiri učionice za Saobračaj-plafoni, zidovi, podovi

2.Zenica          Filozofski fakultet      28.850,00        Mokri čvorovi

SREDSTVA SA POZICIJE REKONSTRUKCIJA I INVESTICIONO ULAGANJE ODLUKOM III RASPOREĐENA NA ŠKOLE

1.Zenica          OŠ „Edhem Mulabdić“ Zenica           1.500,00          Sanacija oluka i zamjena električnih instalacija

2.Zenica          OŠ „Vladimir Nazor“ Zenica 3.800,00          nabavka i postavljanje jarbola

3.Zenica          OŠ „Skender Kulenović“ Zenica        6.800,00          Zamjena rešme i postavljanje jarbola

4.Zenica          OŠ „Ahmed Muradbegović“ Zenica   2.500,00          Nedostajuća sredstva za krov

5.Zenica          OŠ „Ćamil Sijarić“ Zenica     6.500,00          Stolarija za PŠ Gladovići

6.Zenica          OŠ „Aleksa Šantić“ Zenica     9.800,00          Stolarija za pet kabineta

7.Zenica          Medicinska škola Zenica       25.000,00        Sanacija krova

8.Zenica          MSŠ Zenica    1.828,00          Nedostajuća sredstva za sanaciju četiri učionice za potrebe odsjeka za Saobračaj-plafoni, zidovi, podovi

SREDSTVA NABAČENA REBALANSOM I NA ŠKOLE – REKONSTRUKCIJA I INVESTICIONO ULAGANJE

1.Zenica          MSŠ Zenica    30.000,00        Sanacija mokrih čvorova

2.Zenica          OŠ Aleksa Šantić Zenica        6.500,00          Zamjena kotla

3.Zenica          OŠ Mak Dizdar Zenica           8.500,00          Sanacija dijela krova

4.Zenica          OŠ Hamza Humo Zenica        40.000,00        Zamjena dijela krova

5.Zenica          Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport  10.000,00        Dodatni zahtjevi sportskih klubova

SREDSTVA NABAČENA REBALANSOM I NA ŠKOLE – REKONSTRUKCIJA I INVESTICIONO ULAGANJE

1.Zenica          Medicinska škola Zenica        2.500,00          Nedostajuća sredstva za sanaciju krova

2.Zenica          OŠ Enver Čolaković Zenica – vlastita sredstva         1.812,00          Nabavka pećica

ULAGANJA U ŠKOLSKE OBJEKTE U SARADNJI S INOSTRANIM ORGANIZACIJAMA – KAPITALNI TRANSFERI U INOSTRANSTVU

1.Projekat „Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta EGG“ (opremanje STEM učionica), po potpisanom Sporazumu o sufinansiranju između UNDP-a i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport  od 21.05. i 26.08.2019. godine za četiri škole: OŠ “Hasan Kikić” Zenica,  OŠ “Ćamil Sijarić” Zenica, “Tehnička škola” Zenica i OŠ “Huso Hođić” Tešanj.     Razvojni program Ujedinjenih nacija – UNDP                     52.500,00

NABAVKA OPREME ZA 2019. GODINU

1.Zenica          OŠ “Ćamil Sijarić” Nemila     2.920,00          nabavka ozvučenja

2.Zenica          OŠ “Meša Selimović” 8.000,00          nabavka školskih klupa i stolica za dva kabineta

3.Zenica          OŠ “Mak Dizdar”        6.970,00          nabavka video nadzora

4.Zenica          OŠ “Hamza Humo” Babino    5.120,00          oprema za mikrofiltraciju i sterilizaciju vode

5.Zenica          Srednja muzička škola            6.190,00          nabavka dijelova za klavir

6.Zenica          Medicinska škola        7.000,00          nabavka mikromotora i opremanje laboratorije

7.Zenica          OŠ “Vladimir Nazor”  13.000,00        opremanje učionica

NABAVKA GRAĐEVINA – ODLUKA I I II

1.ODLUKA I -sredstva prebacili na OŠ Hasan Kikić Tetovo                       11.200,00        ODLUKA I -sredstva prebacili na OŠ Hasan Kikić Tetovo za plaćanje priključka na elektroenergetsku mrežu za novi školski objekat

2.ODLUKA II -sredstva prebacili na OŠ Hasan Kikić Tetovo                      55.204,16        ODLUKA II -sredstva prebacili na OŠ Hasan Kikić Tetovo za plaćanje okončanih radova na izgradnji novog školskog objekta i uređenju vanjskog zemljišta

2020.

REKONSTRUKCIJA I INVESTICIONO ODRŽAVANJE U 2020. GODINI – (Odluka o preraspodjeli sredstava u budžetu ZDK)

OSNOVNE ŠKOLE

1.OŠ „Meša Selimović“ Zenica          7.000,00          Sanacija dijela krova

2.OŠ „Hamza Humo“ Zenica 40.000,00        Sanacija krova

3.OŠ „Arnauti“ Zenica           7.020,00          Nabavka i ugradnja aparata za prečišćavanje vode

4.OŠ „Ahmed Muradbegović“ Stranjani Zenica        30.000,00        Sanacija školskog igrališta PŠ Vrselje – dio

5.OŠ „Alija Nametak“ Zenica            23.800,00        Školsko dvorište i postavljanje jarbola

6.OŠ „Ćamil Sijarić“ Zenica  13.500,00        Uvođenje kotlovnice za PŠ Kolići

7.OŠ „Aleksa Šantić“ Zenica  3.210,00          Sanacija vodovodnih cijevi

8.OŠ “Ahmed Muratbegović” Zenica         7.000,00 Nabavka i ugradnja novog kotla za grijanje

9.OŠ “Vladimir Nazor” Zenica      50.000,00 Sanacija objekta od posljedica poplave

10.”Osnovna muzička škola” Zenica      4.800,00   Zamjena dijela stolarije

SREDNJE ŠKOLE

1.Prva Gimnazija Zenica        3.800,00          Ugradnja jarbola

2.Srednja muzička škola Zenica         5.050,00          Dio stolarije

3.Ekonomska škola Zenica     3.800,00          Ugradnja jarbola

          MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLINE I KOMUNIKACIJE

U nastavku dopis Ministarstva, na tri stranice, u PDF-u/foto i kao mini galerija

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.