Nedjelja, 28 Maja

EKSKLUZIVNO donosimo Presudu Ustavnog suda FBiH – po peti put komunalne takse u Gradu Zenica nisu u skladu sa Ustavom FBiH

EKSKLUZIVNO donosimo Presudu Ustavnog suda FBiH – po peti put komunalne takse u Gradu Zenica nisu u skladu sa Ustavom FBiH – Ustavni sud Federacije BiH je 3. decembra donio Presudu U-20/19, kojom se utvrđuje da je član 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama, koja je objavljena u Službenim novinama Grada Zenica br. 1a/19 nije u skladu sa Ustavom Federacije BiH, ekskluzivno saznaje Zenicablog.

Presuda je donesena na sedam stranica, a kako se u njoj navodi, premijer Zeničko-dobojskog kantona (Mirza Ganić, op.aut.) je podneskom od 26.marta 2019. podnio ustavnom sudu FBiH zahtjev za ocjenu ustavnosti sporne Odluke, odnosno njenog člana 4.

Podnosilac zahtjeva je naveo da je donosilac osporene Odluke (Gradsko vijeće Grada Zenica) utvrdilo obavezu plaćanja komunalne takse za pravna i fizička lica prema kriteriju akumulativnosti, na način da se taksa za isticanje firme plaća na godišnjem nivou na osnovu tri nepromijenjena kriterija, i to statusu obaveznika i veličini pravnog lica u smislu Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH, prema zonama u kojima se nalazi poslovna prostorija, objekat i mjesto na kojem je istaknuta firma, i prema kriteriju akomulativnosti.

Premijeru su se obratili predstavnici privrednih društava HIFA-PETROL Sarajevo, ORMAN OIL Zenica, ZEKA-KOMERC Gračanica, PETROL AG Zenica, BRKIĆ PETROL Zenica, ENERGOPETROL Sarajevo, TIOIL Bila Vitez i ALMY Zenica sa prijedlogom za preduzimanjem mjera iz njegove nadležnosti ili iniciranje postupka pred drugim nadležnim organima radi sprečavanja neustavnog rada i postupanja Gradskog vijeća Zenica, stoji u dokumentu čiji sadržaj objavljuje portal Zenicablog.

Potom je u Presudi naveden ODGOVOR na prijavu, dobijen iz Gradske uprave, kao i relevantno pravo i pozivanje na ustav Federacije, Zakon o pripadnosti javnih prihoda, zakon o principima lokalne samouprave, Zakon o privrednim društvima, a prenesena je i sporna Odluka vijeća, kojom su tretirana visokokumulativna pravna lica, zone i visine takse.

Ustavni sud FBIH u svojoj presudi se poziva na niz ranije donesenih sličnih Presuda, čiji brojevi se donose u dispozitivu.

– Nesumnjivo je da u kombinaciji više kriterija visinu takse primarno određuje kriterij djelatnosti, koji je samo preimenovan u “kriterij kumulativnosti”, dok teritorijalni kriterij predstavlja samo supsidijarnu korekciju, navodi u svojoj presudi Sud, te zaključuje:

– Kako se ovdje radi o naplati komunalne takse za istaknutu firmu, a ne oporezivanju dohotka, odnosno dobiti, Ustavni sud Federacije smatra da je takva dominacija kriterija djelatnosti protivrječi ustavnoj garanciji jednakosti pred zakonom, jer isticanjem firme privredni subjekti samo ispunjavaju zakonsku obaveztu iz člana 11. Zakona o privrednim društvima, i to o svomj trošku, pri čemu optina ne pruža nikakvu konkretnu protivuslugu, već joj je to u korist i u krajnjoj liniji podstiče odvijanje privrednih djelatnosti na njenom području, stoji u Presudi koju potpisuje predsjednica Ustavnog suda FBiH Aleksandra Martinović.

Na kraju dokumenta u čijem posjedu je Zenicablog, Ustavni sud Federacije ponovno ukazuje da je u više navrata cijenio ustavnost odredbi odluka o utvrđivanju tarife komunalnih taksi Grada Zenice u presudama U24/08 od 17.03.2009., U65/13 od 13.05.2015., U23/17 od 18.04.2018. i U20/18 od 18.06.2019. i utvrdio da propisivanje različite visine godišnje takse na istaknutu firmu, naziv, znak ili obilježje pretežno po kriteriju djelatnosti koju obavljaju pravna ili fizička lica predstavlja povredu ustavnog principa jednakosti pred zakonom.

Na kraju presude koju je petočlano Vijeće donijelo jednoglasno se “ukazuje na potrebu da donosilac propisa prestane sa takvom praksom”.

Izvor: Zenicablog
Prilog: Presuda Ustavnog suda FBiH

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.