Utorak, 21 Marta

Evo zašto Grad Zenica mora platiti poreski dug Zenicatransa!

Državu možeš prevariti za državne poreze i doprinose samo kad ti ona dozvoli. U suprotnom, ona (država) ima načina da naplati svoje.

Gradski budžet će biti lakši za 4.7 miliona konvertibilnih maraka. Zbog bahatosti, nesmotrenosti i pokušaja varanja države, objekat autobuske stanice neće biti tako jeftin. Grad će morati platiti porezni dug Zenicatransa u roku od deset dana. Ukoliko to ne učini suočit će se sa prinudnom naplatom.

Poreske uprava Federacije BiH koja je izdala Rješenje po kojem Zenica Grad mora platiti 4.7 miliona maraka poreskog duga u ime preduzeća Zenicatrans. Kao što je već objavljeno Rješenje je utemeljeno na osnovu Zakona o poreskoj upravi FBiH a odnosi se isključivo na kontroverzni prenos vlasništva Autobuske stanice na Grad Zenicu.

Tokom prošlog mjeseca direktor Poreske uprave FBiH naglasio je kako je prema Članu 31. Zakona o poreznoj upravi FBiH jasno naznačeno da “Lice koje kupi ili primi na poklon imovinu (primalac) drugog lica (prenositelja) odgovorno je za porezne obaveze prenositelja, ako je znalo ili imalo razlog da zna da je prenositelj ovu imovinu prenio na primaoca u cilju izbjegavanja plaćanja porezne obaveze. Postupak dokazivanja da je odgovornost na primaocu iz stava 1. ovog člana propisuje se podzakonskim aktima”.
Pogledajte obrazloženje iz dokumenta:
Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.