Utorak, 21 Marta

Gradonačelnik Zenice gubi kompas i obmanjuje javnost

Uslov iz Sporazuma o reprogramu poreskog duga koji su potpisali NK Čelik (HAN grupa), Gradska uprava Zenica i Porezna uprava FBiH jeste izmirenje tekućih obaveza od strane investitora.

Porezni obveznik NK “Čelik” Zenica nije ispunjavao svoje dospjele obaveze na vrijeme a u vezi sa tim Porezna uprava je poslala obavijest NK Čeliku (11.04.2019).

Nakon toga Porezna uprava FBiH šalje obavijest Gradskoj upravi (17.04.2019.). Gradonačelnik Zenice na današnjoj press konferencije u dva navrata izjavio je da Gradska uprava na čelu sa njim nije dobila obavijest od strane Porezne uprave FBiH kada je u pitanju neizmirenje tekućih dospjelih obaveza NK Čelika što u konačnici znači i prekid sporazuma o reprogramu poreskog duga.

Očigledno je da Fuad Kasumović gubi kompas i iz dana u dan pokazuje da nije sposoban da vrši funkciju gradonačelnika.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.