Subota, 25 Marta

JP “ViK” Zenica: Početak izgradnje kišnih preljeva na lijevoobalnom kolektoru

JP „ViK“ d.o.o. Zenica obavještava da  je u okviru Projekta „Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda Bosna  i Hercegovina II“ počela izgradnja 4 kišna preljeva na glavnom lijevoobalnom kanalizacionom kolektoru koji je položen duž Bulevara Kulina bana i Bulevara Ezhera Eze Arnautovića.

Kanalizacioni sistem grada Zenice je većinom izgrađen kao mješoviti, koji istovremeno odvodi komunalne otpadne vode kao i oborinske vode s krovova i saobraćajnica. Postojeće stanje sistema je dovodilo do toga, da u periodu intenzivnih padavina ili naglog topljenja snijega, lijevoobalni kolektor po svom kapacitetu nije mogao obezbijediti normalno funkcionisanje kanalizacije. U tim slučajevima je dolazilo do izlijevanja otpadnih voda na saobraćajnice ili u podrumske prostorije objekata duž Bulevara. Izgradnjom ovih kišnih preljeva biće spriječeno ponavljanje ovakvih situacija u budućnosti.

Dugoročno rješenje povremenog izlijevanja otpadnih voda iz kolektora je izgradnja separatnog sistema kanalizacije kojim će se komunalne otpadne vode i oborinske vode odvojeno prikupiti te odvesti do postrojenja za tretman otpadnih voda, odnosno do najbližeg recipijenta. Za realizaciju ovakvog rješenja su potrebna veoma velika finansijska sredstva ali je to strateško opredjeljenje Gradske uprave i JP „ViK“ d.o.o. Zenica. U tom smislu, razdvajanje otpadnih i oborinskih voda je izvršeno u više navrata prilikom izgradnje ili rekonstrukcije gradskih saobraćajnica.

Imajući u vidu da će razdvajanje otpadnih i oborinskih voda biti dugotrajan proces, koji će se provoditi paralelno s totalnom rekonstrukcijom saobraćajnica, donesena je odluka da se na lijevoobalnom kolektoru izgrade kišni preljevi kako bi se riješili problemi koji dugi niz godina muče dio građana Zenice.

Projektovano rješenje je koncipirano tako da se u sušnom periodu sve otpadne sanitarno-fekalne vode odvode neometano postojećim kolektorom, dok se u kišnom periodu preko ispusta određena količina vode prelije u rijeku Bosnu. Na ovaj način se vrši rasterećenje kolektora prelijevanjem i ispuštanjem vrlo razrijeđenih otpadnih voda u recipijent.

Radovi se realizuju u okviru Ugovora C-8 projekta BiH II. Nakon tenderskog postupka, koji je proveden u skladu s KfW procedurama za međunarodne nabavke, Ugovorni sporazum za izvođenje radova je potpisan s Konzorcijem čiji je nosilac kompanija Mibral d.o.o. Sarajevo.

Ugovorena  vrijednost navedenih radova iznosi cca 69.000,00 EUR, a završetak radova je planiran do kraja septembra mjeseca tekuće godine.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.