Ponedjeljak, 27 Marta

Kako su odgovorni iz JKP “Zenicatrans” i Grada Zenica prevarili članove Skupštine Zenicatransa?

Na 16. Odbora za reviziju JKP Zenicatrans 23.10.2017.god. razmatran je Izvještaj poslovanja, u vezi otplate dugovanja prema Poreznoj upravi. Ovaj izvještaj je trebao biti prezentovan na sjednici vijeća, a sve u cilju dobijanja saglasnosti za hipoteku “autobusne stanice”, a po usmenom traženju gradonačelnika dostavljen putem vd direktora Preduzeća Odboru za reviziju.

Gradsko vijeće nikada nije razmatralo izuzimanje “autobuske stanice” iz imovine Zenicatransa i prepisivanje na Grad nego ih je gradonačelnik obavjestio kada je sve bilo “završeno”.

Dana 22.06.2018. godine na vanrednoj sjednici  Skupštine JKP Zenicatrans, Predsjednik Nadzornog odbora Vahdet Drino obrazlaže problematiku potraživanja povjerioca prema JKP Zenicatrans nakon čega skupština donosi Odluku s kojom daju ovlasti direktoru Besimu Husakoviću da u cilju namirenja svih povjerilaca može vršiti raspolaganje imovinom (autobuskom stanicom)

Kako su odgovorni iz JKP “Zenicatrans” i Grada Zenica prevarili članove Skupštine Zenicatransa?

Tako što su članovi Skupštine bili uvjereni da glasaju za stavljanje autobuske stanice pod hipoteku. Članovi Skupštine glasali su za jedno, a Odlukom urađeno drugo.

U članu 2. Odluke stoji da autobusku stanicu može staviti pod hipoteku, radi osiguranja novčanog potraživanja svakog povjerioca.

U Zapisniku sa iste skupštine stoji da se shodno konsultacijama sa Računovodstvom d.o.o i advokatom došlo do zaključka da ne smije doći do diskriminacije niti jednog povjerioca. Između ostalog stoji da je neophodno donijeti takvu odluku kako bi se u narednom periodu unaprijedilo poslovanje Preduzeća i izmirili svi povjerioci Preduzeća.
U međuvremenu vidjeli smo diskriminaciju povjerilaca, koliko se unaprijedilo poslovanje i ko se namirio.

A povjerioci prema JKP “Zenicatrans”, bili su:
1. Poreska uprava
2. Grad Zenica
3. Dobavljači
4. Obaveze po osnovu sudskih presuda

Notar Velida Islamović Sarajlić obradila je ovaj ugovor na osnovu izjava prisutnih strana da je još 2012.godine između tadašnje Općine Zenica i Zenicatransa zaključen ugovor o zajedničkom finansiranju nabavke 10 autobusa marke “Higer” na ime čega je ugovoreno da će se na kraju svake poslovne godine donositi odgovarajuća odluka o povećanju osnovnog kapitala u korist Općine Zenica.

Prenošenje “autobuske stanice” na Grad Zenica izvršeno je na štetu ostalih povjerilaca prema JKP Zenicatrans, i to:
1. Poreska uprava
3. Dobavljači
4. Obaveze po osnovu sudskih presuda

Od značajnijih dobavljača izdvajaju se dugovanja prema: Brkić Petrolu” oko 640.000 maraka, Travničkoj banci oko 400.000, “Sejariju” oko 700.000, Poreskoj upravi oko 280.000, “Sarajevo-osiguranju” oko 70.000, “Vodovodu i kanalizaciji” oko 63.000 i “Prevozu putnika” Zavidovići oko 52.000 maraka.

U međuvremenu, Drino Vahdet biva nagrađen direktorskom pozicijom u JP Grijanje, a direktor Besim Husaković, plaćenim bolovanjem do konačnog raspada Zenicatransa.

Nova predsjedavajuća Skupštine Almira Baručija-Kapidžić, inače zaposlenica Gradske uprave, i svi članovi novog privremenog NO: Mia Pojskić, Jusuf Brkić i Zerina Polić-Zolota, također, zaposlenici Grada pokreću stečaj, a Fudo i njegovi poslovni partneri  trljaju ruke. Zenicatrans su konačno uništili tuđim rukama. Ako tužilaštvo ikada pokrene bilo kakvu istragu, eno im Almira, Mia, Jusuf i Zerina.
Valja podsjetiti javnost na medijsku hajku Fude i njegovih protiv direktora Poreskog ureda Zenica, institucije, koja u konkretnom slučaju nije dobila ništa. Njihova teorija o “solidarnom dužniku” i mogućem krivičnom djelu završila je na sudu, Zenicatrans u likvidaciji, a radnici na Birou.

Teorija Fude i njegovih,  da direktor porezne, nekadašnji direktor PP Zavidovići, šteli , mulja i lobira da baš oni dobiju autobusku stanicu ispada poluistinita. Autobusku stanicu je preuzeo Prevoz putnika “Zavidovići”, u većinskom vlasništvu zeničkih Begića, ali bez pomoći direktora Porezne uprave. Upravo suprotno, pomogao im je Fuad Kasumović. Zato, građanima nije sasvim jasno jel to Fudo radi sa SDA ili s privatnicima obzirom da su u pitanju lični ineresi.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.