Utorak, 6 Juna

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode u proceduri

Nakon brojnih prepreka u implementaciji važećeg Zakona o zaštiti prirode BiH, usvojenog 2013. godine Vlada FBiH je utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode.

Kako za RTV Zenica kaže Zineta Mujaković, diplomirani biolog, šefica Odsjeka za očuvanje biodiverziteta u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, zahtjevi za reviziju zakona upućeni su iz vladinog i nevladinog sektora, sa kantonalnih i općinskih nivoa.

Izmjene i dopune su predložene u svim odredbama koje su ukazivale na nejasnoće pri njegovoj pravilnoj i praktičnoj  primjeni. Jedan od njih se odnosi i  na koncesije.

Novo je i to da su uslovi zaštite prirode sastavni dio ugovora o koncesiji koji se moraju obnavljati svake dvije godine. Pored toga, dodana je i odredba da je koncesionar dužan pridržavati se uslova zaštite prirode i provoditi mjere zaštite u skladu sa ovim zakonom“, kaže Mujaković.

Dopunama zakona ojačala bi se i inspekcijska nadležnost. Pokazalo se i da je neophodno postojanje zavoda za zaštitu prirode kao stručne institucije te se određenim zaključcima Vlade Federacije, za ovaj posao  zadužio Fond za zaštitu okoliša.

„Među brojnim novinama koje donose izmjene i dopune Zakona je i brisanje pojma “Crvena knjiga”, a razlog je preporuka Međunarodne unije za zaštitu prirode da stepen ugroženosti vrsta treba procjenjivati tzv. crvenim listama, a da sredstva koja bi bila utrošena za izradu crvene knjige budu preusmjerena u monitoring vrsta“, istakla je Mujaković.

Upućeni Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, za Zeničane koji decenijama udišu zagađen vazduh, gdje je zagađeno tlo i gdje se ulažu napori da se zaštite vodotoci trebao bi olakšati put ka ostvarenju osnovnih ljudskih prava, pravo na čist okoliš.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.