Nedjelja, 29 Januara

NGG Preokret: Grad Zenica nema niti jedan strateški dokument neophodan za izradu Urbanističkog plana!

Nakon mirnih protesta, održanih 13.05.2020. godine, gradonačelnik Zenice g.Fuad Kasumović, naveo je u izjavi za medije (TV N1) da „Urbanistički plan jedino, po zakonu, u ovom Kantonu može Kanton da radi“, te da se po njegovim informacijama nalazi „Taj urbanistički plan već mjesecima u ladici“ .

Zbog ovog navoda članovi neformalne grupe „Pokret za preokret“ građanima želi ukazati na sledeće činjenice:

Zakon o prostornom uređenju ZDK (Službene novine ZDK 02/04, čl. 90) je utvrdio obavezu donošenja Prostornog plana u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu Zakona, dakle do 2006.godine, ali to Općina Zenica nije uradila. Pored toga, Zakon o prostornom uređenju i građenju ZDK (Službene novine ZDK 01/14, čl. 187, st. 1) utvrđuje je da su općine dužne donijeti Prostorni plan u roku od dvije godine od stupanja Zakona na snagu, tj. do 2016. godine što također Općina Zenica nije uradila.

Prostorni plan Grada Zenica 2016.-2036.godina, kao jedan od preduvjeta za izradu Urbanističkog plana, usvojen je na sjednici Gradskog vijeća 27.12.2017.godine uz obavezujući zaključak da je Gradska uprava obavezna uraditi sve što je potrebno da se Urbanistički plan Grada donese u roku od 5 mjeseci, ali Gradska uprava pune 4 godine nije uradila apsolutno ništa u smislu izrade Urbanističkog plana. Tek na 5. sjedinici Gradskog vijeća održanoj 28.01.2021.godine donesena je Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog plana Grada Zenica za period 2021.-2041.godina kojom je utvrđeno da je nosilac pripreme plana Grad Zenica, a nosilac izrade plana Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje. Obaveza nosioca pripreme plana, tj. Gradske uprave, jeste prikupljanje svih strateških dokumenata i definiranje smjernica i ciljeva planskog dokumenta, na temelju kojih se radi Urbanistički plan.

„Grad Zenica nema niti jedan strateški dokument neophodan za izradu Urbanističkog plana – Strategiju lokalnog razvoja, Strategiju ruralnog razvoja, Strategiju zaštite okoliša, Studija o saobraćaju i javnom prevozu, Studija utjecaja visokih objekata na vjetrokoridore, podatake i dokumentaciju državnih, federalnih i kantonalnih institucija“ – ističu iz grupe Pokret za preokret.

Članovi neformalne grupe „Pokret za preokret“ pitaju: Zašto i kako Urbanistički plan može „ležati u ladici“, kada nisu ispunjeni osnovni uvjeti da bi izrada istog uopće počela, te zašto nije utvrđena odgovornost onih ljudi zbog kojih Urbanistički plan kasni 16 godina?

Temeljem činjenice da Grad Zenica nema Urbanistički plan, koji je zakonski osnov za izdavanje rješenja o urbanističkoj saglasnosti i odobrenja za građenje, građani Zenice sumnjaju da je Gradska uprava u cilju izbjegavanja obaveza koje proizilaze iz Zakona o prostornom uređenju i građenju imenovala Komisiju za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata i Komisiju za davanje stručne ocjene.

Članovi grupe „Pokret za preokret“ takođe pitaju zašto se kantonalno Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline i Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje ne oglašavaju povodom netačnih izjava koje dolaze iz Gradske uprave po pitanju izrade Urbanističkog plana Grada Zenica, a niti iniciraju utvrđivanje odgovornosti za urbanistički haos i nezakonito izdavanje odobrenja za građenje?

Neformalna grupa građana „Pokret za preokret“
Zenica, 17.05.2022.