Četvrtak, 23 Marta

Novcem građana gradonačelnica Amra Babić 2016. godine finansirala predizbornu kampanju

U vremenu predizborne kampanje svi kandidati se trude da maksimalno promovišu svoje planove i predizborne programe kroz različite aktivnosti. 2016.godine, tadašnja načelnica Općine Visoko, gospođa Amra Babić, krenula je u predizbornu utrku za novi mandat protiv druga 3 kandidata. Oformila je i Nezavisnu listu za Općinsko vijeće Visokog i ponudila ambiciozni predizborni program od 40 ciljeva i projekata. U toku predizborne kampanje obišla je svaku mjesnu zajednicu, pravila je predizborne skupove, one manje i centralni predizborni skup koristeći KSC „Mladost“ za tu svrhu. Načelnica Babić i njena lista nezavisnih kandidata štampali su afiše, flajere, vizit-katre, upaljače, olovke. Štampali su predizborni program, billboard-e, plakate. Ljubičaste majice ili bijele sa ljubičastim natpisima „Naša načelnica Amra Babić“, ljubičasti baloni, info pultevi, baneri su bili neizostavni tokom kampanje.

Sav navedeni promo materijal košta, svaki upaljač, svaka olovka, svaki balon. U skladu sa odredbama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine i Zakona o finansiranju političkih stranaka sve političke stranke i nezavisni kandidati koji su učestvovali na Lokalnim izborima 2016. godine, imali su obavezu da u roku od trideset dana od dana objavljivanja izbornih rezultata u Službenom glasniku BiH, Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine podnesu finansijski izvještaj za period od dana podnošenja prijave za ovjeru za izbore do dana ovjere rezultata izbora (postizborni finansijski izvještaj), odnosno do 01.12.2016. godine.

Pomenuti izvještaj sadrži sljedeće podatke:

  1. raspoloživu gotovinu političkog subjekta;
  • sve prihode i rashode, zasnovane na članarini, transparentnim prilozima iz inostranstva, prilozima fizičkih i pravnih lica, prilozima u obliku robe i usluga, prihodima na vlastitu imovinu i poduzetničke aktivnosti, u skladu s odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka, kreditima, pozajmicama, donacijama, olakšicama, povratu novca, ostalim materijalnim troškovima i ostalim izvorima prihoda;
  • identitet lica ili izvora uplate i doprinosa u naturi, kao i identitet lica koje je primilo takvu uplatu koja premašuje iznos od stotinu (100) konvertibilnih maraka, zajedno sa datumom i iznosom takve uplate;
  • ukupan iznos svih dospjelih dugovanja i ukupan iznos isplata po sljedećim osnovama: troškovi štampanja plakata i plakatiranja, troškovi štampanja predizbornih oglasa, proglasa, saopštenja i sl. u javnim glasilima, troškovi organizacije i održavanja predizbornih skupova i troškovi štampanja, reprodukcije i slanja predizbornog materijala koji se šalje biračima;
  • iznos i vrstu neizmirenih dugova i obaveza koje duguje podnosilac izvještaja ili koje treća lica duguju podnosiocu izvještaja, a u slučaju da su takvi dugovi i obaveze izmireni za manji iznos od njihovog prijavljenog iznosa ili vrijednosti, i izjavu koja se odnosi na okolnosti i uvjete pod kojima su takvi dugovi ili obaveze otpisani.

Izabrana načelnica Amra Babić je 28.11.2016.godine dostavila svoj izvještaj u kojem navodi da su jedini prihodi za njenu kampanju bili finansijski prilozi fizičkih lica i članova političke stranke, odnosno lična sredstva u iznosu od 1968 KM, te da nije imala priloge pravnih lica, imovine u vlasništvu stranke

(budući da nije nastupala ispred političke stranke), dobiti od pravnih lica u vlasništvu političke stranke, prihode od poklona i usluga koje nije imala obavezu platiti, nije imala prihode iz budžeta, prihode od izdavačke djelatnosti, niti kreditno zaduženje kod banaka.

Rashodi ponovo izabrane načelnice, kasnije gradonačelnice, Amre Babić tokom kampanje za načelnicu bili su 500 KM režijsko-administrativnih i ostalih troškova, te 1468 KM troškova propagande. Od troškova propagande 1000 KM je utrošeno na organizaciju i održavanje predizbornih skupova, a 468 KM na ostale troškove propagande.

Načelnica Babić se često hvalila kako je nju izabrao narod, kako iza sebe nema stranku koja je finansira budžetskim sredstvima, te da narod zna i da narod podržava nju. U očima Visočana, načelnica je ostavljala dojam osobe koja brine o svojim građanima, koja savjesno upravlja budžetom i koja ne zloupotrebljava javna sredstva za privatne potrebe. Njena slatkorječivost otopila je i najtvrđa srca.

Međutim… Istražili smo ovaj slučaj te otkrili niz šokantnih podataka. Tokom 2016. godine, načelnica Babić je, uz pomoć bliskih suradnika zaposlenih u općinskim službama, koristila budžetska sredstva na ličnu promociju, čak i na finansiranje kampanje.

Uvidom u općinske rashode, posebno rashode koji se odnose na općinskog načelnika utvrdili smo da je tokom 2016.godine na troškove reprezentacije potrošila 12.371 KM (sokovi, čokolade, voda, potrebe kabineta) u koje spada i 211 KM fakturisano 30.09.2016. za potrebe obilaska terena (u jeku kampanje), zatim na ugostiteljske usluge 2.511 KM, te na poklone 2.244 KM.

Osim navedenih troškova, načelnica je u aprilu i maju 2016. godine usluge PR Consulting-a plaćala iz općinskog budžeta- po 1404 KM mjesečno, a od jula do oktobra 2016. godine preko Službe za opću upravu, inspekcijske poslove i BIZ plaćala je usluge reklame u iznosu od po 117 KM mjesečno (u oktobru 234 KM). Preko iste službe je u julu izdvojeno 234 KM za bajramsku čestitku. Poseban akcenat je na načelnicinom trošenju budžetskih sredstava od jula gdje je za plakate izdvojila 374 KM, print billboard-a 1.410 KM, te za usluge noćenja 398 KM (u julunačelnica Babić nije imala službenaputovanja, te se postavlja pitanje za koga je plaćeno noćenje iz općinskog Budžeta). U augustu 2016.godine, par dana prije početka kampanje, na ime načelnice je fakturisano printanje reklamnih vrećica u iznosu od 716 KM i za print majica (navedeno da je za Dan Općine, međutim iste nisukorištene za proslavu Dana Općine) u iznosu od 527 KM, a u septembru, u jeku kampanje za pozivnice i billboard-e faktura na načelnicino ime iznosila je 929 KM.

Navedena sredstva su sredstva koja su korištena direktno iz Budžeta Općine Visoko 2016.godine za finansiranje lične kampanje tadašnje načelnice Amre Babić koja se borila za novi mandat. Vratimo se na finansijski postizborni izvještaj koji je Amra Babić predala 28.11.2016. godine u kojem navodi da je za skupove potrošeno 1000 KM, a za ostali propagandni materijal 468 KM. Amra Babić, pored manjih skupova u mjesnim zajednicama koje je finansirala na nepoznat način- kao prihode i poklone koje nije imala obavezu platiti navedeno je 0 KM- imala je skup u velikoj sali Kulturnog centra Altindag-predstavljanje kandidata, centralni skup u KSC „Mladost“, te praćenje rezultata i proslavu pobjede u kupoli Kulturnog centra Altindag. U toku kampanje 2016.godine cijena iznajmljivanja velike sale idvorane iznosila je po 1.500 KM, dok je cijena iznajmljivanja kupole cca 500 KM. Dakle, na osnovu samog iznajmljivanja prostora, Amra Babić je morala potrošiti više od 3.500 KM. Nadalje, u dvorani je korištena montažna pozornica, rasvjeta, ozvučenje, posebni aranžmani balona, baloni koji su padali,

zastavice, majice i ostali promo materijal- sve sa imenom Amra Babić, što premašuje iznos od 468 KM, kako je navedeno u izvještaju. Ili je Amra Babić slagala državu i nije navela sve svoje izvore finansiranja ili je koristila javne resurse u svrhu privatne predizborne kampanje.

Gradonačelnica Grada Visoko Amra Babić je ponovo u kampanji, ponovo se bori za novi mandat gradonačelnice (Visoko je u međuvremenu postao grad). Da li će ponovo prijaviti mizeran iznos kao trošak kampanje ostaje da vidimo. Često navodi da je njena stranka narod. Nadamo se da Budžet ne smatra članarinom koju narod plaća da bude u njenoj stranci, te se prema istom odnosi kao vlastitom i troši sredstva članarina na predizbornu kampanju. Do sada je primjećeno kako u toku radnog vremena obilazi mjesne zajednice, sa saradnicima koji su uposlenicivisočkih javnihpreduzeća i ustanova (također, u toku njihovog radnog vremena)- u toku vremena za koje je narod plaća da radi svoj posao gradonačelnice. Za dolazak na skupove gradonačelnica i članovi njenog tima koriste službena vozila– koje je platio narod i za koje narod plaća gorivo.

Budžet pune građani i budžetska sredstva moraju biti vraćena građanima kroz kapitalna ulaganja, različite oblike subvencija i poticaja, stipendije i jednokratne pomoći. Budžetska sredstva nisu namijenjena da ih izvršna vlast bahato koristi za vlastite potrebe, kao što su već imali naviku.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.