Srijeda, 29 Marta

Novi dijelovi autoputa do ljeta 2022.

Novi dijelovi autoputa do ljeta 2022.- Građani Bosne i Hercegovine svakodnevno plaćaju akcize na gorivo, a dio novca od tih nameta izdvaja se za osiguranje kreditnih linija i kontinuiteta izgradnje Koridora 5c. Nakon što je završeno 11 kilometara Zeničke zaobilaznice, koja još nije puštena u promet, nastavljeni su radovi na gradnji dvije poddionice autoputa kod Zenice vrijednosti 136 miliona eura, a novih desetak kilometara trebalo bi biti izgrađeno na ljeto 2022. godine.

Radi se intenzivno, grade se buduće trase autoputa kroz Vrandučku kotlinu. Na 5,3 kilometra podionice Vranduk – Ponirak naziru se obrisi dva mosta, tri vijadukta, probijaju cijevi tunela Vranduk. Inženjerska rješenja i građevinski zahvati uvjetovani su stanjem na terenu.

– Imamo dvije osnovne geološke formacije: neogeni bazen u prostoru Sarajeva i Zenice i ovaj jursko-kredni fliš Vrandučke klisure. Svakih 15-20 metara promjena je geoloških uslova. Sve je to nabrano i u tijesnom prostoru – objašnjava Ahmed Mušija, predstavnik investitora JP Autoceste FBiH.

Na radilištima svakodnevno radi oko 500 radnika koje ni loši vremenski uvjeti proteklih mjeseci nisu ometali u gradnji izuzetno zahtjevnih objekata. Pandemija koronavirusa i komplikovani uvjeti za građevinare također nisu usporili planiranu dinamiku radova.

– Sve vrijeme se radi. Imali smo manjih problema za nabavku opreme za slobodnu konzolnu gradnju koja nam je dolazila iz Kine, ali dodatnim angažmanom smo stigli i mostove ćemo napraviti u ugovorenom roku – ističe Marin Nikolić, voditelj radova na dionici Vranduk –Ponirak.

Gradi se i na poddionici Ponirak – Vraca. Najzahtjevniji objekt je tunel Zenica, čije probijanje prate enormne količine podzemnih voda. Za gradnju autoputa kod Zenice karakteristika je postala promjena idejnih rješenja.

– Imamo velika neslaganja projekata i stvarnih geoloških i geotehničkih uslova, posebno na sektorima 1 i 7 trase, gdje je takva konfiguracija terena da je upitno da li će se taj dio moći izvesti u skladu s projektima – naglašava Mušija.

Prateći dinamiku radova novih desetak kilometara trebalo bi biti izgrađeno na ljeto 2022. godine. No, poučeni iskustvom Zeničke zaobilaznice, nezvahvalno je prognozirati rokove puštanja u funkciju izgrađenih dionica.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.