Četvrtak, 23 Marta

Obavijest o ažuriranju dokumentacije za korisnike novčane egzistencijalne naknade za demobilisane borce do 57 godina

Obavještavaju se nezaposleni demobilisani borci, do 57 godina, kojima je priznato pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu, da su u skladu sa tačkom 7. Rješenja, te članom 14. stav 1. Uredbe o novčanoj egzistencijalnoj naknadi ZDK i Obavijesti Ministarstva br.:13/04-2-2-37-18545/20 od 01.12.2020.godine, do 31.12.2020. godine dužni izvršiti ažuriranje dokumentacije radi kontinuiteta isplate.

Dokumentacija se dostavlja na protokol Grada Zenica, kako slijedi:

1. Popunjen obrazac koji se preuzima na Info pultu Grada

2. Kopiju Rješenja o priznatom pravu na novčaanu egzistencijalnu naknadu,

3. Dokaze o prihodima za punoljetne članove domaćinstva (uvjerenje Službe za zapošljavanje za nezaposlene, uvjerenje poslodavca za zaposlene, ček od penzije, uvjerenje od škole/fakulteta za učenike/studente, ovjerenu kopija zdravstvene knjižice ne stariju od mjesec dana za supruge-domaćice i drugo),

4. Izjavu – „kućnu listu“, samo u slučajevima gdje je došlo do promjene broja članova domaćinstva (usljed smrti, udaje, rođenja djeteta i slično), te dokaze usljed kojih je nastala promjena broja članova  (smrtni list, vjenčani list, rodni list i dr),

5. Ovjerenu kopiju lične karte u slučaju da je prethodna prestala važiti

6. Uvjerenje o bračnom stanju demobilisanog borca (samo za samce i razvedene).

Uvjerenje MUP-a o kretanju Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti će pribaviti po službenoj dužnosti.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.