Subota, 25 Marta

Obavijest o postavljanju sistema za obavještavanje i uzbunjivanje građana

Grad Zenica, u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 39/03, 22/06, 43/10) u obavezi je u slučaju pojave opasnosti ili nastanka određene prirodne ili druge nesreće, koja može ugroziti živote većeg broja ljudi i materijalna dobra na određenome području, izvršiti obavještavanje i uzbunjivanje stanovništva s ciljem da se blagovremeno preduzmu aktivnosti i mjere na zaštiti od mogućih posljedica.

U proteklom periodu, u sklopu I faze, je izvršeno postavljanje i instaliranje sistema za obavještavanje i uzbunjivanje građana, te su pored Kontrolnog centra SOUG i Kontrolnog centra za radio komunikaciju instalirane i postavljene tri sirene na lokacijama: zgrada Gradske uprave, zgrada Vatrogasnog doma i zgrada OŠ „Edhem Mulabdić“. Nakon dobijanja dozvola za upotrebu od nadležnih institucija, bit će izvršeno probno testiranje sistema o čemu će građani biti blagovremeno obavješteni. Vrijednost I faze je 130.000,00 KM bez PDV-a. U toku tekuće godine planirano je proširenje sistema, gdje će biti izvršena nabavka dodatnih sirena. U decembru mjesecu prošle godine izvršena je i podjela znakova za uzbunjivanje upraviteljima zgrada, kako bi iste mogli postaviti na vidno mjesto u zgradi u kojoj su imenovani kao upravitelji.

Također, u skladu sa članom 47. Pravilnika o organiziranju i funkcioniranju operativnih centara civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj: 9/19) svakog prvog u mjesecu, u 12 sati, emitovat će se signal “prestanak opasnosti” kako bi se provjerila ispravnost rada uređaja za emitovanje signala.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.