Četvrtak, 23 Marta

Obavještenje za birače koji su pozitivni na COVID-19 i birače kojima je određena izolacija

Prema Pravilniku o provođenju izbora u BiH, biračima čije ime se nalazi na izvodu iz CBS za glasanje na redovnom biračkom mjestu, a koji su pozitivni na COVID-19 ili koji posjeduju akt nadležnog organa o obaveznoj izolaciji na dan izbora, 15.11.2020. godine, bit će, na njihov zahtjev, omogućeno glasanje putem posebnog mobilnog tima.

Da bi ostvario svoje pravo, ovaj birač je dužan najkasnije u roku od 72 sata prije dana izbora, dostaviti Gradskoj izbornoj komisiji zahtjev za glasanje putem kovertiranog glasačkog listića, uz medicinski nalaz koji potvrđuje da je pozitivan na COVID-19 ili rješenje o izolaciji.

Ukoliko ovaj birač nije dobio rješenje nadležnog organa o izolaciji, njegov zahtjev za glasanje će biti odobren ako se njegovo ime nalazi u evidenciji podataka HES-a.

Navedene osobe mogu podnijeti zahtjev putem: e-mail-a: gik@zenica.ba i faks-a broj: 032-447-749 na način da će dostaviti zahtjev za glasanje putem kovertiranog glasačkog listića, te skeniran ili uslikan medicinski nalaz, odnosno rješenje o izolaciji.

Također, navedene osobe mogu zahtjev s dokumentacijom dostaviti GIK-u i putem drugog lica, u sjedište Gradske izborne komisije ili na protokol Grada, do 11.11.2020. godine.

GRADSKA IZBORNA KOMISIJA

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.