Utorak, 21 Marta

Od 1. januara i u Federaciji BiH nova pravila za odlazak u penziju

Kada je riječ o Federaciji Bosne i Hercegovine, postupno povećanje starosne granice za šest mjeseci za muškarce prestaje 2026. godine

U Federaciji BiH i Republici Srpskoj početkom nove godine vrijede nova pravila za odlazak u starosnu penziju.

Uz to što će u oba entiteta penziju moći ostvariti osiguranici sa 65 godina života i minimalno 15 godina staža osiguranja, odnosno 20 godina penzijskog staža, u Federaciji BiH dobna granica za prijevremenu penziju pomiče se za šest mjeseci, a u RS-u za četiri mjeseca u odnosu na ovu godinu.

Tako će u prijevremenu starosnu penziju od 1. januara 2022. godine muškarci moći sa 62 godine i šest mjeseci života, te 37 godina i šest mjeseci staža osiguranja, a žene s 57 godina i šest mjeseci života i 32 godine i šest mjeseci staža osiguranja, piše Večernji list.

Novi uslovi i razlike

Kada je riječ o Federaciji Bosne i Hercegovine, postupno povećanje starosne granice za šest mjeseci za muškarce prestaje 2026. godine, kada će muškarci prijevremenu penziju moći ostvariti sa 64 godine i šest mjeseci života i 39 godina i šest mjeseci staža osiguranja.

Za žene u Federaciji BiH postupno povećanje starosne granice za šest mjeseci prestaje 2036. godine, kada će u prijevremenu penziju osiguranice iz ovoga bh. entiteta ići sa 64 godine i šest mjeseci života i 39 godina i šest mjeseci staža osiguranja, piše Večernji list.

RS

Kada je riječ o Republici Srpskoj, prema važećem Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju RS-a, tokom ove, 2021. godine pravo na starosnu penziju ima osiguranik koji navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, zatim osiguranik koji navrši 58 godina i osam mjeseci života i 40 godina penzijskog staža te osiguranica koja navrši 56 godina i osam mjeseci života i 35 godina staža osiguranja.

Prema tom istom zakonu, počevši od 1. januara 2022. godine, uvjeti za starosnu penziju u Republici Srpskoj mijenjaju se postupnim povećanjem granice navršenih godina života za četiri mjeseca.

– Ovi uslovi se, počevši od 1. januara 2022. godine, mijenjaju postupnim povećanjem granice navršenih godina života za četiri mjeseca. To znači da svi osiguranici koji tokom iduće godine navrše 40 godina staža osiguranja pravo na starosnu penziju stiču s navršenih 59 godina penzijskog staža, a osiguranice s navršenih 35 godina staža osiguranja i 57 godina života – navodi se u saopštenju Zavoda PIO i napominje kako, u skladu sa Zakonom o radu, osiguranici, koji ispune jedan od navedenih uslova, mogu nastaviti raditi do navršenih 65 godina života.

Starosne granice

Iz Zavoda PIO ističu kako se ovo ne odnosi na pripadnike MUP-a koji to pravo, prema propisima, ostvaruju s 40 godina penzijskog staža, bez obzira na godine života. Postupno povećanje starosne granice za četiri mjeseca na nivou jedne godine u postupku ostvarivanja prava na starosnu penziju u Republici Srpskoj prestaje 2025. godine, kada će pravo na starosnu penziju ostvariti osiguranici s navršenih 60 godina života i 40 godina penzijskog staža, a žene i s navršenih 35 godina staža osiguranja i 58 godina života.

Fokus.ba

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.