Četvrtak, 8 Decembra

Ovo su nove naredbe u Federaciji BiH koje su na snazi do 9. septembra

Vlada Federacije BiH je na ovosedmičnoj sjednici donijela nove naredbe i preporuke u vezi postupanja s ciljem kontrole i suzbijanja pandemije koronavirusa.

Federalna vlada je naredila kantonalnim vladama odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva donošenje restriktivnijih mjera sukladno procjeni rizika događaja koji mogu dovesti do pogoršanja epidemiološke situacije, kao i na osnovu aktuelne epidemiološke situacije koja se bazira na sedmičnoj incidenci zaraženih, broju hospitaliziranih pacijenata, broju pacijenata koji koriste respiratornu podršku i raspoloživosti svih resursa u zdravstvu (tehničkih, ljudskih i dr.).

Ono što najviše interesuje građane jeste da je obavezno nošenje maski preko usta i nosa u zatvorenom prostoru i poštivanje razmaka od minimalno dva metra.

Obavezno nošenje maski je naređeno i na otvorenom ako se ne može ostvariti fizička distanca od dva metra. Nošenje maski se podrazumijeva i na autobuskim, tramvajskim, trolejbuskim, minibuskim stanicama, peronima, pijacama, tržnicama i drugim mjestiam gdje je veća fluktuacija stanovništva.

Što se tiče okupljanja, dozvoljeno je ne više od 50 osoba u zatvorenom i ne više od 100 na otvorenom prostoru. Ova naredba se proširuje na maksimalno 150 u zatvorenom i 300 na otvorenom pod uslovom da veličina prostora omogućava provedbu higijensko-epidemioloških mjera pod uslovom da svi učesnici skupa imaju negativan antigenski ili PCR test (ne stariji od 48 sati) ili potvrdu o prebolovanom Covid-19 (ne stariju od 6 mjeseci) ili potvrdu o završenoj vakcinaciji.

Pružanje usluga u ugostiteljskim objektima dopušteno je za maksimalno 50 osoba u zatvorenom prostoru i 100 osoba na otvorenom prostoru ugostiteljskog objekta, i to isključivo uz uvjet da veličina zatvorenog i otvorenog prostora ugostiteljskog objekta omogućava poštivanje navedenih mjera i preporuka zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH.

U kinima i pozorištima dopušta se organiziranje predstava i projekcija filmova za maksimalno 100 osoba uz obavezan razmak od najmanje dva metra između osoba i poštivanje ostalih preporuka.

Što se tiče sportskih takmičenja dopušta se održavanje na otvorenom uz prisustvo gledatelja, uz uslov korištenja do 30 posto kapaciteta stadiona, a ne više od 500 osoba po tribini uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera.

Krizni štab je predložio, a Vlada FBiH usvojila i veoma čudnu odluku koja govori da osobe na tribinama ne smiju imati navijačke rekvizite.

Dopušta se održavanje kongresa, konferencija i drugih edukativnih skupova i to do 100 osoba. Organizator skupa u kojem učestvuje više od 100 osoba dužan je prethodno osigurati saglasnost nadležnog kriznog štaba kantonalnog ministarstva zdravstva, koje se izdaje na osnovu mišljenja nadležnog zavoda za javno zdravstvo kantona i sadrži procjenu rizika.

Ako skup ima više od 100 osoba, potrebno je da učesnici imaju negativan antigenski ili PCR test, ne stariji od 48 sati, ili potvrdu o prebolovanom COVID-19 ne stariju od 6 mjeseci, ili potvrdu o završenoj vakcinaciji.

Sve naredbe i preporuke možete pročitati u dokumentima koji se nalaze u fotogaleriji.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.