Četvrtak, 23 Marta

Počela isplata boračkih egzistencijalnih naknada za decembar 2020. godine

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo dalo je nalog za isplatu egzistencijalne naknade za decembar 2020. godine, koju korisnici mogu očekivati na svojim računima u ovoj sedmici, odnosno već od danas, zavisno od termina transfera sredstava prema bankama i brzine rasknjižavanja.

U obračun za decembarsku isplatu je uključeno 2.981 osobe, koliko su općine unijele u aplikaciju za plaćanje. Za ovaj mjesec biće isplaćeno 659.810 KM, kroz redovne i retroaktivne isplate, pri čemu će korisnici kojima je pravo priznato za ranije mjesece, a koji nisu bili obuhvaćeni prethodnim obračunima, dobiti retroaktivno pripadajući iznos.

Najveći iznos naknade je 275 KM za 55 mjeseci učešća u Armiji RBiH i MUP-u BiH, a najmanji 60 KM za 12 mjeseci učešća. Najviše korisnika ove naknade, njih 754, prijavljeno je u Općini Novi Grad.

Obzirom na veliki broj podnesenih zahtjeva i proceduru obrade, manji broj zahtjeva se još nalazi u obradi i isti će biti obuhvaćeni narednim obračunima, kroz redovnu i retroaktivnu isplatu, u skladu sa izdatim rješenjima.

“Takođe, obzirom da se još uvijek radi o početku primjene i velikom broju zahtjeva moguće su greške u obradi, te pozivamo korisnike koji utvrde grešku u isplati, netačan iznos, isplaćen samo tekući mjesec bez retroaktivne isplate i slično, da se jave u nadležnu općinsku službu za boračko-invalidsku zaštitu, kako bi greška bila otklonjena u narednom obračunu”, poručuju iz resornog ministarstva.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.