Utorak, 6 Juna

Počelo uklanjanje crkve iz dvorišta nane Fate Orlović

Počelo je uklanjanje nelegalno izgrađene crkve iz dvorišta nane Fate Orlović u Konjević Polju.

Objavio je ovo uz video snimak i fotografiju na društvenim mrežama advokat Rusmir Karkin.

Evropski sud za ljudska prava 1. oktobra 2019. godine donio je konačnu presudu kojom se nalaže uklanjanje crkve iz dvorišta Fate Orlović u Konjević Polju.

Crkva na zemljištu Fate Orlović je napravljena 1998. godine, dok se ona bila u izbjeglištvu. Imovina je izuzeta u korist Crkvene općine Drinjača, a da porodica Orlović nikada nije bila obaviještena o postupku eksproprijacije.

Fata Orlović u pravnu bitku krenula je 2000. godine, ali nakon bezbroj tužbi, ročišta i sudskih presuda u njenu korist, crkva nije uklonjena.

Njen advokat pred Sudom za ljudska prava u Strazburu Rusmir Karkin kazao je za ranije da je odluka Suda pravosnažna postala od 1. januara 2020. godine i da je rok za izmiještanje crkve 1. april 2020. godine.

Evropski sud za ljudska prava utvrdio je da je propust vlasti da ispoštuju konačne i obavezujuće odluke iz 1999. i 2001. godine kojima je utvrđeno pravo na povrat predmetne imovine u posjed podnositelja predstavke, a za koji Vlada Republike Srpske nije ponudila nikakvo opravdanje, imao za posljedicu ozbiljno narušavanje njihovog prava na imovinu.

Izvor: Vijesti.ba

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.