Ponedjeljak, 6 Februara

Potvrđena optužnica u predmetu Ejup Ganić i drugi

Sud BiH potvrdio je optužnicu Tužilaštva BiH protiv deset osoba zbog sumnje da su počinili ratni zločin u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, početkom maja 1992. godine.

Optužnicom su obuhvaćeni Ejup Ganić, Zaim Backović, Hamid Bahto, Hasan Efendić, Fikret Muslimović, Jusuf Pušina, Bakir Alispahić, Enes Bezdrob, Ismet Dahić i Mahir Žiško.

U optužnici se, između ostalog, navodi da su optuženi: Ejup Ganić, kao član Predsjedništva RBiH, Zaim Backović, kao član operativnog centra Štaba TO RBiH, Hamid Bahto, kao komandant Opštinskog štaba Teritorijalne odbrane Stari grad Sarajevo, Hasan Efendić, kao komandant Republičkog štaba Teritorijalne odbrane BiH, Fikret Muslimović, kao načelnik bezbjednosti u Republičkom štabu Teritorijalne odbrane BiH, Jusuf Pušina, kao pomoćnik ministra unutrašnjih poslova RBiH i načelnik štaba MUP RBiH, Bakir Alispahić, kao načelnik Centra službi bezbjednosti Sarajevo i član Štaba MUP RBiH, Enes Bezdrob, kao načelnik Stanice javne bezbjednosti Stari grad, Ismet Dahić, kao komandir Policijske stanice Stari grad i Mahir Žiško, kao načelnik Biroa za istraživanje ratnih zločina, za vrijeme obavljanja dužnosti, odnosno funkcija, te u okviru svojih ovlaštenja, postupali suprotno pravilima međunarodnog humanitarnog prava, kršeći odredbe Ženevske konvencije o zaštiti civilnih lica za vrijeme rata.

– Optuženi su planirali, podstrekavali, naredili i izvršili napad na nebranjenu mješovitu kolonu vojnika i civilnih lica zaposlenih u bivšoj JNA, pod pratnjom snaga Ujedinjenih naroda, nisu spriječili ubistva i ranjavanja, mučili i nečovječno postupali prema zarobljenim vojnicima, te propustili spriječiti mučenja i nečovječna postupanja, te pomagali učiniocima nakon izvršenih djela, na način detaljnije opisan u optužnici Tužilaštva BiH – objavljeno je danas na web stranici Suda BiH.
Izvor: FENA