Utorak, 7 Februara

Rudari u FBIH će od danas imati za 11 posto veću satnicu

Obavještavamo vas da će danas (13. decembra/prosinca 2022. godine) u 11
sati, u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu (ul. Hamdije Čemerlića 2), biti
potpisan Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji BiH.
Kolektivni ugovor će potpisati federalni ministar energije, rudarstva i industrije
Nermin Džindić, te predstavnici Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH Sinan
Husić i Samostalnog sindikata rudara u FBiH Zijad Lačić.

Ovim kolektivnim ugovorom, na koji je Vlada Federacije BiH na posljednjoj
sjednici dala saglasnost, između ostalog, utvrđeno je da najniža neto satnica radnicima u rudnicima ne može biti manja od tri KM, umjesto dosadašnjih 2,70 KM, a što predstavlja povećanje od 11 posto.

Podsjetimo, u skladu sa Odlukom Vlade o davanju saglasnosti, ovaj kolektivni
ugovor bit će u primjeni od 1. januara do 30. aprila 2023. godine. Tekst ovog ugovora usaglasio je Pregovarački tim koji je, po zaduženju Federalne vlade, imenovala JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, a koja je prethodno provela i konsultacije sa ovlaštenim predstavnicima reprezentativnih sindikata rudnika iz sastava Koncerna EPBiH.

Izjave za medije planirane su odmah nakon potpisivanja Kolektivnog ugovora.