Ponedjeljak, 27 Marta

Savjet ministara BiH o nadzornom tijelu za Revidiranu strategiju o ratnim zločinima

Savjet ministara Bosne i Hercegovine danas bi, na prijedlog Ministarstva pravde, trebalo da razmatra prijedlog odluke o formiranju nadzornog tijela za praćenje sprovođenja Revidirane strategije za rad na predmetima ratnih zločina.

Ministri su o ovome trebali da raspravljaju na sjednici koja je bila zakazana za 1. septembar i tri puta otkazivana.

Revidiranu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina Savjet ministara BiH je usvojio u septembru 2020. godine.

Na današnjoj sjednici Savjeta ministara planirano je u drugom krugu glasanja izjašnjavanje o zaključku sa sjednice Predsjedništva BiH iz jula kojim se traži da ministri razmatraju Nacrt ugovora između BiH i Srbije o izgradnji gasovoda “Nova istočna interkonekcija BiH i Srbije”.

Predviđeno je i da Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH predstavi ministrima informaciju o analizi interesa i koristi za BiH u slučaju pristupanja inicijativi “Mali Šengen”, a u drugom krugu ministri bi trebali da se izjasne i o informaciji o realizaciji projekta upravljanja slivom rijeke Drine na zapadnom Balkanu, najavljeno je iz Savjeta ministara.

Na prijedlog Ministarstva transporta i komunikacija BiH planirano je razmatranje prijedloga odluke o izmjeni odluke o imenovanju Savjeta Agencije za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BiH.

Na prijedlog Ministarstva odbrane BiH pred ministrima bi trebala da se nađe i informacija o realizaciji plana primjene dokumenta “Pregled odbrane” i akcionog plana sprovođenja “Plana razvitka i modernizacije Oružanih snaga BiH 2017-2027”.

Ministri bi trebalo da razmatraju i informaciju o provođenju Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH.

U planu je i razmatranje prijedloga Ministarstva bezbjednosti BiH o formiranju međuagencijske radne grupe za formiranje sistema za razmjenu podataka o putnicima, te prijedloga odluka o izmjenama i dopuni odluke o formiranju udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i organizovane ilegalne imigracije, o izmjenama odluke o formiranju Radne grupe za uspostavljanje kontaktne tačke/tački za vatreno oružje u BiH, kao i o izmjeni odluke o formiranju radne grupe za izradu Strategije za borbu protiv organizovanog kriminala u BiH za period 2021-2024. godine.

Na prijedlog Direkcije za ekonomsko planiranje, Savjet ministara bi trebao da razmatra i prijedlog plana aktivnosti Programa ekonomskih reformi BiH za 2022-2024. godinu, procjenu Evropske komisije na Program ekonomskih reformi BiH za 2021-2023. i smjernice za Program ekonomskih reformi 2022-2024. godine zapadnog Balkana i Turske.

Sjednica Savjeta ministara BiH planirana je za 11.00 sati.