Ponedjeljak, 27 Marta

Sindikat metalaca ZDK: Jednoglasno usvojen izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za 2020. godinu

Tokom sedmice je održana redovna sjednica Sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona na kojoj je jednoglasno usvojen izvještaj o radu i izvještaj o finansijskom poslovanju za 2020. godinu, te finansijski plan i plan rada za 2021.

“Bez obzira na pandemiju, rad kantonalnog sindikata nije prekidan niti jedan dan. Treba istaći da, iako je u jednom trenutku ukupan broj radnika u Federaciji BiH koji su sredinom 2020. godine ostali bez posla prešao cifru od 40.000, nije bilo tako teških posljedica po radno-pravni status i položaj radnika u našim sindikalnim organizacijama. Nije bilo otkaza ugovora o radu, nije bilo smanjenja plaća ili drastičnih primjera derogiranja radničkih prava, a u pojedinim organizacijama su prava radnika čak i povećana kroz kolektivni ugovor ili na drugi način“, riječi su Kenana Mujkanovića, predsjednika kantonalnog odbora Sindikata metalaca.

Sindikat metalaca Zeničko-dobojskog kantona bio je učesnik i jedan od nosilaca, u aktivnostima koje je poduzimao Savez samostalnih sindikata BiH u cilju zaštite prava i interesa radnika, kao što je protest održan u julu prošle godine u Sarajevu, kojim je spriječeno usvajanje katastrofalnih izmjena Zakona o radu po hitnom postupku, što za radnike ima nemjerljiv značaj.

Nadalje, dodaje Mujaknović, slijedom aktivnosti ovog Sindikata došlo je i do poboljšanja prava radnika invalida II kategorije na tzv. materijalnom čekanju. Njima će se, neovisno od uzroka invalidnosti, isplaćivati naknada u visini njihove prosječne plaće iz godine koja prethodi godini nastanka invalidnosti, a dosad je veliki broj ovih radnika primao tzv. minimalac.

Treba istaći i da je tokom 2020. godine od strane SM ZDK prema inspekcijskim i drugim organima na nivou kantona i Federacije BiH, kao i Uredu ombudsmena za ljudska prava, upućeno više desetina prijava, zahtjeva, reagovanja, upozorenja, sve u cilju osiguranja poštivanja zakonskih prava radnika.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.