Ponedjeljak, 27 Marta

Tvrđava Vranduk – Hrabri vojnik na stijeni

[Best_Wordpress_Gallery id=”7” gal_title=”Vranduk”]Utvrda Vranduk nalazi se oko 14 kilometara nizvodno od grada Zenice. Izgrađena je na stijeni iznad klanca ispod kojeg seproteže rijeka Bosna. U srednjem vijeku Vranduk je bio jedan od nekoliko kraljevskih gradova, gdje je bilo sjedište bosanskog kralja Stjepana Ostoje, a kasnije i posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaša, kao i njegovog protivnika Radivoja. Prvi spomen Vranduka datira od 11.03. 1410. godine, u apelu građana Dubrovnika koji su poslali mađarskom kralju Sigismundu o ponašanju njegovih vojnika.

Za vrijeme turskih osvajanja Vranduk je služio kao politički zatvor gdje su živote okončali mnogi protivnici Osmanskog carstva. Uz samu trvđavu je sagrađena džamija Sultana Mehmeda Fatiha, a ispod Vranduka se proteže i tunel sagrađen za vrijeme Drugog svjetskog rata.
Na ploči koja sadrži informacije o džamiji, pored samog ulaza u džamiju stoji da je džamija izgrađena nakon osvajanja 1463. godine, iako se ne pominje godina gradnje. Sadašnja džamija pripada tipu džamija sa drvenim dvostranim mahfilom i drvenom munarom te ima dva ulaza, jedan sa zapadne, a drugi sa sjeverne strane džamije. Prvobitno je imala strmi četverostrešni krov pokriven šindrom, dok je kasnijim intervencijama promijenjen nagib krova ali i vrsta pokrivača. Inače, džamija, zajedno sa graditeljskom cjelinom tvrđave Vranduk proglašena je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine
Stari grad u Vranduku pripada tipu brdskog utvrđenja. Tvrđava je, i pored kasnijih prepravki, sačuvala izvorne oblike, koji podsjećaju na rana rješenja europskih utvrđenja. U srednjem vijeku je glavna kula bila viša a prostor obora podijeljen zidom. Mala kula i istočni zid naknadno su dograđeni u svrhu zaštite ulaza u tvrđavu. U sklopu obora nalazilo se više objekata različite namjene, a pronađeni su i ostaci „Dizdareve kuće“.
Unutar zidova Starog grada pronađeni su brojni arheološki nalazi iz srednjeg vijeka i osmanskog perioda: posude, nakit, novčići, alatke, mamuze, i sl. Svi nalazi su pohranjeni u Muzeju grada Zenice.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.