Ponedjeljak, 27 Marta

UNZE: Razvoj novih istraživačkih mreža u oblasti društvenih nauka

Centar za evaluacije i društvena istraživanja razvio je prvu infrastrukturu za društvena istraživanja u BiH, te uspostavio saradnju sa dvije mreže istraživačkih infrastruktura Evropske unije, čime je pristup evropskim istraživačkim infrastrukturama omogućen i istraživačima iz oblasti društvenih nauka iz BiH.

“Osiguranje održive istraživačke infrastrukture osnovni je preduslov da istraživačka zajednica provodi visokokvalitetna istraživanja, a sada omogućeni pristup evropskim istraživačkim infrastrukturama predstavlja značajan korak u razvoju naučno istraživačkog rada, ali i međunarodne saradnje zeničkog Univerziteta”, kaže profesor doktor Malik Čabaravdić, prorektor za međunarodnu saradnju UNZE.

“Razvoj ovih novih istraživačkih mreža u oblasti društvenih nauka, čini nam u većoj mjeri dostupnim podatke istraživanja iz svih evropskih zemalja i svijeta, što će našim istraživačima u oblasti društvenih nauka umnogome olakšati rad i učiniti im dostupnim više podataka vezanih za njihova istražavinja”, pojašnjava prorektor za međunarodnu saradnju UNZE.

“Naš cilj je da i dalje idemo u pravcu razvoja naučno istraživačkog rada, ali u tom procesu postoje i izvjesne teškoće, kao što je nedostatak ljudskih potencijala, ali i finansiranja naučno istraživačkog rada, koje nije do kraja riješeno”, ističe profesor doktor  Malik Čabaravdić, prorektor za međunarodnu saradnju UNZE.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.