Subota, 1 Aprila

UPFBiH traži hitne izmjene ili dodatna pojašnjenja naredbi kriznih štabova

Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine  je uputilo urgenciju kriznim štabovima Federalnog ministarstva zdravstva i Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevu u vezi sa pojednicim odredbama naredbi kojima su propisane mjere vezane za aktuelnu epidemiološku situaciju sa pandemijom koronavriusa.  

Iz UPFBiH ističu da se u primjeni naredbi kriznih štabova članice UPFBiH susreću se sa nizom  problema, jer je značajan dio odredbi u naredbama koje se odnose na poslodavce neprovodiv, neprecizan i nejasan, zbog čega se traže izmjene ili dodatna uputstva sa pojašnjenjima kako bi naredbe imale puni pozitivan efekat u smislu zaštite života i zdravlja građana.

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine u podržava pridržavanje svih naredbi Federalnog i kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva s ciljem očuvanja života i zdravlja građana i sprečavanja širenja koronavirusa.

Međutim, u primjeni naredbi kriznih štabova članice UPFBiH susreću se sa nizom problema, jer je značajan dio odredbi u naredbama koje se odnose na poslodavce neprovodiv, neprecizan i nejasan. To je za posljedicu imalo da različiti inspekcijski organi različito tumače naredbe.

Zbog toga, UPFBiH traži ili hitne izmjene spornih odredbi u naredbama ili dodatna uputstva s ciljem njihove provodivosti, kako bi naredbe proizvele pozitivan efekat, u smislu zaštite života i zdravlja građana.

UPFBiH je uputilo urgneciju kriznim štabovima Federalnog ministarstva zdravstva i Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevu za hitnu izmjenu ili jasno tumačenje naredbi koje se odnose na mjere vezane za sprečavanje širenja pandemije koronavirusa, propisanim početkom novembra, a koje su napravile pravni haos u provedbi i primjeni.

“U naredbama ova dva krizna štaba nije jasno definirano šta je „okupljanje osoba“ i šta znači „zatvoreni prostor“ te se traži da se hitno daju tumačenje ili uputstvo za primjenu naredbe u kojem će jasno i precizno biti definirano da se okupljanjem ne smatra rad radnika u poslovnim subjektima“. Na ovaj način će se spriječiti različito tumačenje od strane inspektora. Također, u praksi se javlja problem različitog tumačenja „zatvorenog prostora“, a da bi se to izbjeglo potrebno je donijeti uputstvo prema kojemu se se zatvorenim prostorom ne odnosi na radne prostorije, kancelarije, poslovni pogoni, kompanije i drugi prostori za obavljanje registrovane djelatnosti, naveli su iz UPFBiH.

U naredbama se, također, koriste pojmovi koji nemaju uporište u zakonskoj regulativi, što otvara pitanje na koga se zapravo odnose naredbe. Tako se u naredbama koriste pojmovi “pravni subjekti”, “mali obrti” “gradski prevoznici” i sl. koji nisu definirani pozitivnim pravnim aktima u FBiH, saopštili su iz UPFBiH.

Iz UPFBiH predlažu i izmjenu dijela Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo na način da se ne utvrđuje maksimalan broj osoba koje istovremeno mogu boraviti u zatvorenom prostoru, nego da se definira broj osoba po kvadratnom metru na način da na 10m2 može biti jedna osoba.

Iz UPFBiH naglašavaju da cilj urgencije nije pronalaženje načina da se izbjegava primjena naredbi kriznih štabova.

Naprotiv, iz UPFBiH želi kvalitetne propise koje će imati poztivan efekat u smislu čuvanja života i zdravlja građana, a pri tome neće uzrokovati štetu poslovnim subjektima., naveli su u saopćenju.

Izvor: Akta.ba

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.