Nedjelja, 29 Januara

Ustavnopravna komisija nije podržala izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH

Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nije utvrdila usklađenost sa Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH, niti je podržala principe Prijedloga amandmana II na Ustav BiH čiji je predlagač poslanik Dženan Đonlagić.

Ustavnopravna komisija nije podržala, u drugoj komisijskoj fazi, Prijedlog zakona o izmjenama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici Nermin Nikšić, Saša Magazinović, Nada Mladina i Zukan Helez, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.

Komisija je utvrdila usklađenost sa Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH, ali ponovo nije podržala principe Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici Adil Osmanović, Halid Genjac, Alma Čolo, Safet Softić, Nermin Mandra, Šemsudin Dedić, Šemsudin Mehmedović, Edin Mušić, Edita Đapo, Saša Magazinović, Nermin Nikšić, Zukan Helez, Mirjana Marinković-Lepić, Aida Baručija, Damir Arnaut, Predrag Kojović i Denis Zvizdić.

Ustavnopravna komisija podržala je inicijativu poslanika Aide Baručije, Saše Magazinovića, Edite Đapo, Dženana Đonlagića, Jasmina Emrića, Mirjane Marinković Lepić i Šemsudina Mehmedovića, kojom je zatraženo od Vijeća ministara BiH da najkasnije u roku od 60 dana pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi izmjene Krivičnog zakona BiH kojim će se napad na novinare tretirati kao posebno krivično djelo.