Ponedjeljak, 27 Marta

Vlada i ZZO ZDK osigurali sredstva za refundaciju lijeka Tocilizumab

Vlada Zeničko-dobojskog kanton osigurala je finansijska sredstva za refundaciju troškova nabavke lijeka Tocilizumab-Actemra za sve pacijente koji ne ispunjavaju uslove za refundaciju iz sredstava obaveznog zdravstvenog
osiguranja.

Iznos od 200.000 KM osiguran je preraspodjelom sredstava sa Ureda premijera na Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, tako što su za po 100.000 KM smanjeni planirani transfer za neprofitne organizacije te subvencija za podršku medijima.

Lijek Tocilizumab primarno se koristi kod liječenja reumatoidnog artritisa i na
listi je bolničkih lijekova, a pokazao se kao efikasan kod pokušaja liječenja
stanja prekomjernog otpuštanja citokina, odnosno tzv. citokinske oluje, koja je
jedno od najopasnijih stanja i u velikom procentu dovodi do smrtnosti kod
teških slučajeva infekcije koronavirusom.

Kantonalna bolnica Zenica i Opća bolnica Tešanj od 15. aprila prilagodili su
terapijske protokole i omogućili liječenje bolničkih pacijenata navedenim
lijekom, a Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK omogućio je refundaciju troškova u periodu od 15. do 24. aprila za pacijente koji ispunjavaju uslove. Od 24. aprila, ZZO ZDK troškove nabavke refundira direktno bolničkim ustanovama.

Premijer Mirnes Bašić naglasio je da će se osigurana sredstva usmjeriti za
refundaciju troškova pacijentima koji su izvršili kupovinu lijeka od početka
pandemije u martu 2020. do 15. aprila ove godine, kao i svim „spornim“
slučajevima gdje nije bilo moguće ostvariti pravo na refundaciju prema važećim propisima ZZO ZDK.

– Refundaciju troškova moći će ostvariti i porodice preminulih pacijenata od
posljedica koronavirusa – rekao je premijer Bašić.

Naglasio je da su sredstva i model refundacije usaglašeni zajedničkom
saradnjom Vlade i Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK. Najavio je da će sredstva biti operativna čim se završe administrativne procedure, te da će osiguranici refundaciju moći ostvariti kod Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK-a.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.